Siia kogume väärtuslikke linke – artikleid, videomaterjale, infolinke, …
Kogu täiendatakse järjest!
Soovi korral aita kaasa! : )
Materjale kogmusnõustamisest eesti keeles

Sotsiaalministeerium. (2016).Kogemusnõustamise soovituslik juhend

Okas, Marit   ,,Kogemusnõustamise teenus Arengukeskus Avitus näitel”, 2016
sotsiaaltöö bakalaureusetöö. Teooriaosa sisaldab kogemusnõustamise valdkonna uusimate teadustööde koondrefereeringut.

Mäe, K. (2014). ,,Kogemusnõustamine – kogukonnapõhise sotsiaaltöö lisaressurss. Sotsiaaltöö, 2.”   

Matsko, Reena ,,Kogemusnõustajate visioon Eestis’‘, uurimistöö sh teoreetiline taust

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon. (2016). ,,Vaimse tervise strateegia 2016-2025” 

Sotsiaalkindlustusamet. (2016),Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks 

Mis on kogemusnõustamine, Eesti Aspergerite Ühing

Materjale kogemusnõustamisest inglise keeles

Bratstreet, S. (2006). Harnessing the ‘lived experience’: Formalising peer support approaches to promote. The Mental Health Review, 2, 1-4.

Davidson, L., Chinman, M., Sells, D., & Rowe, M. (2006). Peer Support Among Adults With Serious Mental Illness: A Report From the Field, Schizophrenia Bulletin

Davidson, L., Bellamy, C., Guy, K., & Miller, R. (2012). Peer support among persons with severe mental illnesses: a review of evidence and experience. World Psychiatry

Doughty, C., & Tse, S. (2011). Can consumer-led mental health services be equally effective? An integrative review of CLMH services in high-income countries. Community Ment Health

Mead, S. (2014). Defining Peer Support. Intentional Peer Support.

Mead, S., Hilton, D., & Curtis, L. (2001). Peer support: A theoretical perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal,

O’Hagan, M. (2011). Peer support in mental health and addictions. A backround paper. Kites Trust

Pfeiffer, P. N., Heisler,M., Piette, J. D., Rogers, M. A., & Valenstein, M. (2011). Efficacy of peer support interventions for depression: a meta-analysis.General Hospital Psychiatry

Repper, J. (2013). Peer Support Workers: Theory and Practice. Centre for Mental Health and Mental Health Network, NHS Confederation.

Salzer, M. S. (2002). Consumer-Delivered Services as a Best Practice in Mental Health Care Delivery and The Development of Practice Guidelines

Solomon, P. (2004). Peer Support/PeerProvided Services Underlying Processes ,Benefits, and Critical Ingredients. Psychiatric Rehabilitation Journal 

Usser, J., Kirsten, L., Butov, P., & Sandoval, M. (2006). What do cancer groups provide which other supportive relationships do not? The experience of peer support groups for people with cancer. Social Science & Medicine

Veebilinke

Wilken, J. P. (2013) The Care Europe Peer Support.

White, W. L. (2009). Peer-based Addiction Recovery Support History, Theory, Practice, and Scientific Evaluatio

Repper, J. (2015). Recovery and Social Inclusion.Where are we and where are we going?

Koondanud Marit Okas

Praktilisi linke nõustajale

Psühholoogiateadlane Andero Uusberg “Mida lugu ajuga ja aju lugudega teeb?”

,,Käsi kui elu”-tehnika. Iga sõrm sümboliseerib üht olulist tugisammast.

Tõnu Lehtsaar: Saatana sigidikud, valguse inglid, eeslid ja mökud ehk sildistamine konfliktis

Psühholoogiateadlane Andero Uusberg. Tunne vs mõistus – kumb on tähtsam?

Sulge