Siit leiad kogemusnõustajate baaskoolituse riikliku õppekava, kus on kirjeldatud ka õppima asumise eeldused, väljaõppesse valimise protsessid ning lõpetajate erinevad pädevused (oskused ja õigused).

Kogemusnõustaja baasväljaõppe mahuks on 182 akadeemilist tundi. Õpe sisaldab 80 akadeemilist tundi koolitust, 56 akadeemilist tundi praktikat ja praktikajuhendamist ning iseseisvat tööd oma taastumisloo ja õppekirjandusega. Riikliku õppekava leiad siit   ÕPPEKAVA_KINNITATUD_ 2018_182 akh

Koolituse lisainfo:
kogemuskoda.anneli@gmail.com
56 696 105

Kui soovid koolituse infoga jooksvalt kursis olla, siis täida palun SIIN LINGIL asuv koolituste infolisti vorm

 

Nõuded koolitust pakkuvatele organisatsioonidele ja koolitajatele

Kogemusnõusamise koolitust pakkuv organisatsioon peab olema täiendus-koolitusasutuse pidaja ja ta on registreeritud Eesti Haridusinfo regitris. Organisatsioonil on täienduskoolituse läbi viimiseks tegevusluba või ta on esitanud täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate. 

Nõuded valdkondlikule töökogemusele:

Koolitust läbi viiv organisatsioon või tema koolitusmeeskonna liikmed omavad teadmisi ja minimaalselt 2-aastast töökogemust kogemusnõustamise ja/või rehabilitatsiooniteenuse, või tööturuteenuste sisu ning korralduse valdkonnas; on kursis tervisekahjustusega ja erivajadustega inimeste toetussüsteemide ning koostöövõrgustiku toimimisega.  

Nõuded koolitajate kvalifikatsioonile ja töökogemusele:

Põhikoolitaja peab omama riiklikult tunnustatud kõrgharidust psühholoogias, sotsiaaltöös või eripedagoogikas (esimese astme kõrgharidus) ja olema kokku puutunud erivajadusega inimeste koolitamisega viimase 5 aasta jooksul. Soovitavalt peaks tal olema läbitud täienduskoolitusi kriisinõustamise, kogemus-nõustamise või erivajadusega inimeste nõustamise valdkonnas viimase 5 aasta jooksul. Kui meeskonda ei ole kaasatud psühholoogi ja koolitust viib läbi sotsiaaltöötaja või eripedagoog peavad tal olema läbitud kriisinõustamise ja nõustamise alased kursused kõrghariduse omandamise või vastavasisuliste täiendus-koolituste raames ja tal on täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat. Nõuetele vastavust tõendatakse dokumentidega.

Teine koolitaja – kogemuskoolitaja – peab omama positiivset taastumiskogemust puude- või pikaajalise terviseprobleemiga toimetulekul. Soovitavalt omama varasemat töökogemust erivajadusega inimestega töötamisel nt. kogemusnõustajana või olema kokku puutunud kogemusnõustamise sarnase valdkonna koolituste läbiviimisega viimase 5 aasta jooksul. Omab vähemalt keskharidust. Soovitavalt on läbinud täienduskoolitusi näiteks taastumise, eneseabi-, nõustamise- või suhtlemisoskuste valdkonnas viimasel 5 aastal. Omab täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 1 aasta.

Meeskonnas võib olla rohkem kui 2 eeltoodud nõuetele vastavat koolitajat. Lisakoolitajal on kõrgharidus sotsiaaltöö, pedagoogika, eri-pedagoogika, tegevusteraapia, andragoogika, hingehoiu või muul lähedasel erialal ning soovitavalt nõustamis- ja suhtlemisoskuste alane täienduskoolitus. 

Kogemusnõustajate koolituste pakkujad

Loov Ruum OÜ

 • korraldab koolitusi segagruppides (füüsiline haigus, vaimne tervis, elukriisid, peretöö)
 • fookus pikaajalisel taastumise ja muutuste loomise toetamisel
 • KN baas- ja jätkukoolitus (õppe maht kokku 200 akh)
 • temaatilised täiendkoolitused – töö raskete klientidega, psüühikahäired, grupitöö

loov.ruum@gmail.com
56 696 105

Kogemuse Jõud

 • kriisid, lein, lapsevanemate toetamine
 • KN baas ja jätkukoolitus (maht 80 akh koolitust + praktika)
 • temaatilised täiendkoolitused – kriistöö, töö lapsevanematega

kadi.tudre@gmail.com

Leoski Koolitused

 • korraldab koolitusi segagruppides (füüsiline haigus, vaimne tervis, elukriisid, peretöö)
 • fookus pikaajalisel taastumise ja muutuste loomise toetamisel
 • KN baas- ja jätkukoolitus (õppe maht kokku 200 akh)

5611 1717 / 5649 2601, koolitus@leoskikoolitus.ee

Heaolu ja Taastumise Kool

 • vaimne tervis, peretöö
 • KN baaskoolitus (maht 32 akh koolitust + praktika)
 • temaatilised täiendkoolitused – taastumise koolitused, peretöö

riina.jarvetammiste@mail.ee

 

 

Sulge