Kogemusnõustaja saab aidata …

 • olemasolemisega
 • ära kuulamisega
 • mõistmise ja toetamisega
 • eneseabi vastu võtmisega
 • koostöö loomisega nõustatava ja spetsialisti vahel
 • asjakohase praktilise info ja suuniste jagamisega
 • oma läbi töötatud loo jagamisega
 • oma kogemustest õpitud praktiliste nippidega
 • asjakohaste oskuste õpetamisega
 • muutuste läbi viimise toetamisega
 • suurema abivajaduse puhul spetsialistide vastuvõtu korraldamisega (arstid, nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne)

Hea kogemusnõustaja

 • Kohtub sinuga korra või on sinu kaaslaseks pikas ajas kuni sa jõuad oma sihini, nii nagu sa soovid
 • Räägib su palvel ja loal enda taastumisloo ja kasutab oma kogemust näitena taastumise võimalikkusest
 • Ei vali ja ei otsusta sinu eest
 • Annab praktilist infot, mida võiksid vajada oma probleemiga toime tulemisel
 • Aitab sul tunnistada enda muutumissoovi ning soovi korral püstitada eesmärke
 • Toetab sind lähemate või kaugemate, väikeste või suurte eesmärkide saavutamisel
 • Aitab sul hinnata ja analüüsida sinu ressursse ja tugevusi; näeb ja otsib, millele sa saad toetuda
 • Aitab sul ennast analüüsida, peegeldab ja annab tagasisidet
 • Julgustab, innustab, inspireerib, aitab kaasa sinu enesehinnangu parandamisele ja tasakaalu leidmisele
 • Aitab sul tulla toime hirmude ja pingetega
 • Aitab harjutada kuidas rääkida oma probleemist
 • Aitab mõista, et igasugune tagasilangus on taastumisprotsessi osa ja näitab, kuidas tagasilööke õppimiseks ja arenemiseks positiivselt ära kasutada
 • Aitab tagasilööke võimalikult palju ennetada ja leevendada
 • On sinu kõrval seni, kui vajad toetust keerulises muutumise protsessis kui sa soovid
 • Suunab edasi ja jagab vaid teaduspõhiseid teadmisi ja juhiseid tervisemure korral
 • Õpetab tegema muudatusi eluviisis kui vaja ja sa soovid
 • Aitab uuesti luua positiivset kujutlust endast, inimestest, elust ja maailmast
 • Aitab sul luua oma positiivset ja erilist taastumislugu ja elulugu

Kogemusnõustaja …

 • ei survesta
 • ei esine
 • ei ravi
 • ei arva, et tema isiklik kogemus, valik või taastumisviis on ainuõige
 • ei kasuta kliente oma vajaduste täitmiseks – nt otsides tunnustust, tähelepanu või lähedust
 • ei ületa oma pädevusi ja ei asenda teisi professionaale
 • ei nimeta ennast terapeudiks, psühholoogiks, meedikuks, ega ühekski teiseks spetsialistiks, mille väljaõpe ja pädevused tal puuduvad
 • ei võistle, ega konkureeri teiste professionaalidega. Nõustaja loob ja hoiab üksteist asutavaid koostöösuhteid
 • ei vaidlusta teiste professionaalide tööd ja töömeetodeid – raviskeemid, taastumistegevused jmt
 • ei paku kogemusnõustamise nime all teisi teenuseid ja praktikaid
 • ei levita oma nõustamistöö kohta eksitavat ja ebakohast infot – sh kogemusnõustamise teenuse kirjelduse kuvamine samal veebilehel koos esoteeriliste praktikatega, Eestis mittetunnustatud ja mittetõenduspõhiste psühhoteraapia praktikatega, alternatiivmeditsiini praktikatega – kogemusnõustamine on riiklik teenus, selle mainet ei tohi kahjustada mittetunnustatud teenustega