Kogemusnõustajate Koja tegevused:

  • kogemusnõustamistöö valdkondlik esindamine ja arendamine;
  • koostöö ja partnersuhete loomine ja hoidmine;
  • üleriigilise Kogemusnõustajate Koja registri haldamine;
  • teavitustöö;
  • nõutatavate, nõustajate jm osapoolte tagasiside vahendamine.

PS, Kogemusnõustajate Koda uueneb – on oodata muutusi töökorralduses, meeskonnas ning avaneb hulgaliselt võimalusi panustada valdkonna arengusse. Tekitab uudishimu? Ootame abikäsi.
Anna endast märku ja uuri peagi alustavate töörühmade kohta: urme@kogemuskoda.ee

MTÜ asutasid:

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Arengukeskus Avitus
Kogemuse Jõud
Heaolu ja Taastumise Kool

Koja asutamist on heade mõtete, hea tahte ja finantsidega toetanud:

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus
Eesti Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet
Tervisearengu Instituut