Milleks kogemusnõustajate register?

Kogemusnõustajate Koja register koondab riiklikule nõuetele vastavaid kogemusnõustajast vabatahtlikke ja teenuse pakkujaid, et pöördumisel vahendada päringukohast infot.

Kogemusnõusajate Koja registrikanne on avalik teave ja kinnitus kogemusnõustaja nõuetekohasest õppe läbimisest. Registri nõustajatelt eeldatakse, et nad on oma nõustamistöös organiseeritud, kogemusnõustamistööks kohaste hoiakute ja isikuomadustega ning usaldusväärne koostööpartner. Registris olevatelt nõustajatelt eeldatakse hea nõustamistöö põhimõtete järgimist (sh. supervisioon, kovisioon) ja eetikakoodeksist kinni pidamist.

Kogemusnõustajate Koda vahendab ja reageerib kogemusnõustajate ja nõustavate tagasisidele eesmärgiga tunnustada silmapaistvaid nõustajaid ning koostööpartnereid ja parandada süsteemselt kogemusnõustamisteenuse kvaliteeti.


Kogemusnõustajate veebiregistris on avalikus vaates nähtav tunnustatud kogemusnõustaja:
* nimi
* esindav organisatsioon
* erijuhtudel piiratud pädevuse tingimused