Milleks kogemusnõustajate register?

Et tellijad, kliendid ja avalike esinemiste kuulajad saaksid olla kindlad, et nendega tegeleb ja suhtleb tunnustatud (nõutud väljaõppe läbinud) kogemusnõustaja.
Et teada, kui põhjaliku väljaõppe on üks või teine kogemusnõustaja läbinud – annab teadmist, millised on nõustajate teadmiste ja oskuste erinevused.

Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk määrustes sätestatud väljaõppe nõuetele vastamist kõik riigi ja omavalitsuste asutuste esindajad ja tellijad. Soovi korral saavad seda teha ka erakliendid.

Tunnustamise ja registrisse kandmisega tegeleb Kogemusnõustajate Koda.

Kogemusnõustajate veebiregistris saab olema nähtav tunnustatud kogemusnõustaja:
nimi 
väljaõppe tase (baas- või baas- ja jätkukoolitus) 
väljaõpet pakkunud organisatsioon/organisatsioonid

Registrisse kandmise teenuse omaosalus on 20 €

Loe registrisse kandmise ja sealt info otsimise kohta lisaks siit lingilt

Sulge