Mis on supervisioon ja miks seda vaja on?
Supervisioonitöö on väga tähtis igale inimestega töötavatele professionaalile – ka aitaja peab olema hoitud,  kasvamises, arengus ja väljakutsete lahendamises toetatud. Just selleks ongi  välja töötaud supervisioon ehk töönõustamine.
Superviisor on nagu teekaaslane või targem sõber, kellega asju arutada ja seeläbi endas, inimestes, klientides, tööprotsessides või maailmaasjades selgust saada. Vahel kulub ära ka leebelt range korralekutsuja, kes aitab meil piire tunnetada.
Superviisor saab toetada paljude keeruliste ja põnevate arenguprotsesside käima minemist ja käimas olemist. Aga … see kõik vajab üht väga olulist ressurssi – aega. Supervisioon on protsess, see ei ole lühikonsultatsioon. Mida suurema valmisolekuga sellesse protsessi astuda, seda huvitavam ja viljakam see on.
Kogemusnõustaja vajab sellist hoidmist ja kõrvalpilku veel enam kui teised aitamistöö tegijad, sest tema väljaõpe on lühem ja taastumislugudes tekkivad samastumisprotsessid ja ülekanded võivad märkamatult kuid sügavalt haavata. Nii Aitajat kui aidatavat. Heatahtlik kõrvalpilk saab märgata, kas nõustaja on siin ja praegu sellises olemisetasandis, et ta ei kahjusta tööd tehes ei ennast ega klienti.
Superviisor saab aidata kaasa Aitaja taastumisele, keerukate klienditööde laabumisele või piiride seadmisele.
Lisainfo: anneli@kogemuskoda.ee, 5669 6105

Supervisioonid Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel

Tegevate kogemusnõustajate jätkusupervisioonide info leiad SIIT LINGILT

Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühing – 
ESCÜ
Loe siit soovi korral lisaks supervisiooni kohta.

Vaata, kas sinu superviisor kuulub ühingusse ehk kas ta on nõutud väljaõppe läbinud ja  tunnustatud superviisor.
Kes võib olla superviisor?
1) min 2,5-aastase superviisori väljaõppe läbinud nõustaja
2) nõustamis- või teraapiaõpete kõrgemale tasandile jõudnud terapeut või nõustaja – näiteks kliiniline psühholoog tase VIII

Ülemus ja tööjuhendaja töökohal ei ole superviisorid : )  Nad on praktilise tasandi juhendajad.
Supervisooniteenus on tasuline.
Kui Kojal aitavad SV teenust rahastada projektitoetused, siis on võimalik osaleda soodushinnaga.
Hetkel saame pakkuda projektitoetusega grupisupervisioone. Lähema info leiad soovi korral siit lingilt.

Superviisorid, kes tunnevad hästi kogemusnõustajate töövaldkonda, tööpõhimõtteid ja teemasid:

Anneli Valdmann
ESCÜ liige, kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor, grupi- ja individuaalsupervisoonid.
Põhja- ja Lääne-Eesti piirkond
anneli@avitus.ee
5669 6105

Naatan Haamer
Läbinud superviisoriõppe Soomes. Kogemusnõustajate superviisor,  grupi- ja individuaalsupervisoonid.
Lõuna-Eesti piirkond
naatan.haamer@kliinikum.ee
552 5024

Piret Annus
Kliiniline psühholoog tase VIII, kogemusnõustajate praktika juhendaja ja superviisor,  individuaalsupervisoonid.
pireta7@hotmail.com

Ingrid Tiido
Superviisor, ESCÜ liige, individuaalsupervisoonid.
ingrid.tiido@post.com

Tarvo Tendal
Superviisor, ESCÜ liige, individuaalsupervisoonid.
tarvo@goodwillpartners.ee

Ülla Visnapuu
Superviisor, ESCÜ liige, individuaalsupervisoonid.
Lõuna-Eesti piirkond
ylla.visnapuu@gmail.com

Monika Laht
Superviisor, ESCÜ liige , individuaalsupervisoonid.
Ida-Viru piirkond
monika.laht@hotmail.com