Milleks olla nähtav kogemusnõustajate registris?
See on üks sinu kvaliteedimärke!
Register on üks sinu turunduskanaleid!

Et tellijad, kliendid ja avalike esinemiste kuulajad saaksid olla kindlad, et nendega tegeleb ja suhtleb tunnustatud (nõutud väljaõppe läbinud) kogemusnõustaja.
Et teada, kui põhjaliku väljaõppe on üks või teine kogemusnõustaja läbinud – annab teadmist, millised on nõustajate teadmiste ja oskuste erinevused.
Et Koda saaks vahendada teie kontakte huvilistele ja võimalikele tellijatele. Teeme seda registrisse kantud nõustajate puhul.

Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk määrustes sätestatud väljaõppe nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad. Soovi korral saavad seda teha ka erakliendid.
Tunnustamise ja registrisse kandmisega tegeleb Kogemusnõustajate Koda.

Registrikanne tagab nõustaja kvaliteedimärgi ja on üks nõustaja turunduskanaleid, kuid Kogemusnõustajate Koda ei saa registrisse kandmise läbi tagada suures mahus nõustamistööd.

Kogemusnõustajate veebiregistris on nähtav tunnustatud kogemusnõustaja:
*   nimi 
*   väljaõppe maht
*   väljaõpet pakkunud organisatsioon/organisatsioonid
Registri tingimused leiad siit lingilt
Registri leiad soovi korral siit lingilt

Registrisse kandmiseks
1 – tutvu palun registri tingimuste ja tunnustamise protsessiga siin lingil 
2 – täida palun siin lingil olev avalduse vorm
3 – saada kogemusnõustamise koolituse tunnistus(ed) meilile koordinaator@kogemuskoda.ee
4 – soovi korral võid lisada täiendavaid dokumente, sarnaste koolituste tunnistusi vmt

Sinu taotlus ja saadetud tunnistused vaadatakse läbi ning sind lisatakse registrisse 3 töönädala jooksul.

Kui soovid lisainfot kogemusnõustajate registri kohta, siis saada  e-kiri aadressile: koordinaator@kogemuskoda.ee