Alates 15.04.2023 läbivad registrisse kandmiseks hindamise kõik taotlejad sõltumata baaskoolitust pakkunud asutusest. See on lihtsustatud eelversioon eeldatavasti alates 2024/2025 aastast rakenduvast kutse taotlemise ja kutseeksamite süsteemist. Koja nõuded koolidele ja koolitajatele leiab soovi korral siit lingilt.

Koja tunnustamise tingimusi ja standardeid on aastate jooksul välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega.

Olen tutvunud kogemusnõustajate registri tingimustega. Kinnitan, et nõustun tingimustega, saadan koolituse läbimist tõendava tunnistuse e-aadressile koordinaator@kogemuskoda.ee ning soovin, et minu andmed kantakse Eesti kogemusnõustajate registrisse ja veebiregistrisse.

Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Täitmine kohustuslik
Täitmine kohustuslik
Kui valisid eelmises küsimuses teise variandi, tee sobivad valikud
Seda saab kasutada juhul kui pole läbitud Eestis riiklikult sätestatud kogemusnõustaja koolitust, aga on läbitud muid sarnaseid koolitusi või töötatud pikalt antud valdkonnas. Sel puhul tuleb läbida Koja superviisoriga koostöös taastumisloo struktureeritud analüüs. Teenus on tasuline.