Kogemusnõustajate veebiregistri tingimused

1. Kogemusnõustajate register on kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja kogemusnõustajate tunnustatuse garanteerimiseks.
2. Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk sätestatud nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad; soovi korral saavad seda teha ka erakliendid.
3. Kogemusnõustajate veebiregistris on nähtav kogemusnõustaja:
nimi;
väljaõppe tase (baas- või baas- ja jätkukoolitus);
väljaõpet pakkunud organisatsioon(id);
kogemusnõustajat esindav organisatsioon või kogemusnõustajate võrgustik.

4. Lähtuvalt andmekaitseseadusest nõustajate nõustamisteemasid ja kontaktandmeid  veebiregistris nimede juures ei avalikustata.
5. Kogemusnõustaja kontakte vahendab teda esindav organisatsioon või võrgustik; soovi korral võib päringute puhul nõustaja nõustamisteemasid ja kontakte vahendada lisaks ka Kogemusnõustajate
Koda.
6. Potentsiaalne klient/tellija näeb eraldi veebimaatriksis anonüümse infona:
millistes teemades mingis piirkonnas kogemusnõustamise teenust kasutada saab;
milliseid teemasid organisatsioonid esindavad.

7. Klient/tellija pöördub teenuse kasutamiseks/tellimiseks kogemusnõustajaid esindava-vahendavate organisatsioonide poole;
8. Kogemusnõustajate Koda ei ole kogemusnõustamise teenuse pakkuja.
9. Kogemusnõustajate Koda tagab isikuandmete kaitse ja ei luba andmete väärkasutust.

Olen tutvunud kogemusnõustajate registri tingimustega. Kinnitan, et nõustun tingimustega
ning soovin, et minu andmed kantakse Eesti kogemusnõustajate registrisse ja veebiregistrisse.

Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Täitmine kohustuslik
Täitmine kohustuslik
Kui valisid eelmises küsimuses teise variandi, tee sobivad valikud
Juhul kui pole läbitud riiklikult sätestatud KN koolitust, aga on läbinud muid sarnaseid koolitusi või töötanud pikalt antud valdkonnas
Sulge