Registrisse kandmiseks:

1) tutvu Kogemusnõustajate Koja eetikakoodeksi ja registrisse kandmise põhimõtetega,
2) täida registrisse kandmise avaldus ja vali kuni 3 keskset nõustamisteemat,
3) läbi täiendav hindamine.

Esitades avalduse registrisse kandmiseks on Kogemusnõustaja Koja hindajal ja/või eetikakomitee liikmel õigus võtta ühendust õppe ja nõustamistööga seotud inimestega kontrollimaks andmete õigsust ning hinnangut sobivate hoiakute, isikuomaduste ja valmisoleku kohta.

Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Täitmine kohustuslik
Täitmine kohustuslik
Kui valisid eelmises küsimuses teise variandi, tee sobivad valikud
Seda saab kasutada juhul kui pole läbitud Eestis riiklikult sätestatud kogemusnõustaja koolitust, aga on läbitud muid sarnaseid koolitusi või töötatud pikalt antud valdkonnas. Sel puhul tuleb läbida Koja superviisoriga koostöös taastumisloo struktureeritud analüüs. Teenus on tasuline.