Kogemusnõustajate Koda esindab oma liikmeid ja panustab kogemusnõustajate võrgustiku ja valdkonna arengusse.
Kogemusnõustajate Koja register koondab riiklikule nõuetele vastavaid kogemusnõustajast vabatahtlikke ja teenuse pakkujaid, et pöördumisel vahendada päringukohast infot.

NB, Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi. Juhis

Kogemusnõusajate Koja registrikanne on avalik teave ja kinnitus kogemusnõustaja nõuetekohasest õppe läbimisest. Registri nõustajatelt eeldatakse, et nad on oma nõustamistöös organiseeritud, kogemusnõustamistööks kohaste hoiakute ja isikuomadustega ning usaldusväärne koostööpartner. Registris olevatelt nõustajatelt eeldatakse hea nõustamistöö põhimõtete järgimist (sh. supervisioon, kovisioon) ja eetikakoodeksist kinni pidamist.

Kogemusnõustajate Koda vahendab ja reageerib kogemusnõustajate ja nõustavate tagasisidele eesmärgiga tunnustada silmapaistvaid nõustajaid ning koostööpartnereid ja parandada süsteemselt kogemusnõustamisteenuse kvaliteeti.

Tööeetika

 • Kogemusnõustaja on oma töös organiseeritud.
 • Kogemusnõustaja seisab inimeste heaolu eest.
 • Kogemusnõustaja toetab kriisidest, probleemidest ja tervisekahjustustest taastumisel.
 • Kogemusnõustaja ei võta riske, ega tee midagi, mis võib nõustatavat kahjustada.
 • Kogemusnõustaja lähtub oma tegevuses oma teadmiste ja oskuste piiridest.
 • Kogemusnõustaja ei loo ootusi, mida ta ei suuda täita.
 • Kogemusnõustaja ei soodusta vaenu, pettekujutluste, illusioonide, väärarvamuste teket ega levikut.
 • Kogemusnõustaja ei kasuta oma eriala- ja ametinimetust eraisikuna tegutsedes. Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi. Juhis
 • Kogemusnõustaja ei paku teeneid teenete vastu.
 • Kogemusnõustaja loob oma sõnade, tegude, olemuse ja välimusega turvalist ja usaldusväärset keskkonda.
 • Kogemusnõustaja ei levita oma isiklikke väärtussüsteeme, uskumusi ja eelistusi – poliitilised, religioossed, maailmavaatelised, tervisealased, soolised jt väärtussüsteemid.
 • Kogemusnõustaja ei paku kogemusnõustamise nimetuse all teisi teenuseid ja praktikaid.

Nõustamistööd tehes ei kahjusta kogemusnõustaja ei klienti ega iseennast, ehk

 • tagab nõustatava privaatsuse ja (teda puudutava info) konfidentsiaalsuse
 • hoolitseb enda kui professionaali heaolu ja suutlikkuse eest
 • töötab oma hetkevõimekuse piirides
 • pöördub tagasilanguse, uue kriisi või muu nõustamistööd mõjutava olukorra puhul professionaalse abi poole (supervisioon või eneseteraapia) ning katkestab taastumise ajaks nõustamistöö.

Iga kogemusnõustaja esindab kogemusnõustajate kogukonda ja kujundab selle mainet.

Kogemusnõustaja saab aidata  … 

 • olemasolemisega
 • ära kuulamisega
 • mõistmise ja toetamisega
 • eneseabi vastu võtmisega
 • koostöö loomisega nõustatava ja spetsialisti vahel
 • asjakohase praktilise info ja suuniste jagamisega
 • oma läbi töötatud loo jagamisega
 • oma kogemustest õpitud praktiliste nippidega
 • asjakohaste oskuste õpetamisega
 • muutuste läbi viimise toetamisega
 • suurema abivajaduse puhul spetsialistide vastuvõtu korraldamisega (arstid, nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne)

Kogemusnõustaja

 • ei survesta
 • ei esine
 • ei ravi
 • ei arva, et tema isiklik kogemus, valik või taastumisviis on ainuõige
 • ei kasuta kliente oma vajaduste täitmiseks – nt otsides tunnustust, tähelepanu või lähedust
 • ei ületa oma pädevusi ja ei asenda teisi professionaale
 • ei nimeta ennast terapeudiks, psühholoogiks, meedikuks, ega ühekski teiseks spetsialistiks, mille väljaõpe ja pädevused tal puuduvad
 • ei võistle, ega konkureeri teiste professionaalidega. Nõustaja loob ja hoiab üksteist asutavaid koostöösuhteid
 • ei vaidlusta teiste professionaalide tööd ja töömeetodeid – raviskeemid, taastumistegevused jmt
 • ei paku kogemusnõustamise nime all teisi teenuseid ja praktikaid
 • ei levita oma nõustamistöö kohta eksitavat ja ebakohast infot – sh kogemusnõustamise teenuse kirjelduse kuvamine samal veebilehel koos esoteeriliste praktikatega, Eestis mittetunnustatud ja mittetõenduspõhiste psühhoteraapia praktikatega, alternatiivmeditsiini praktikatega – kogemusnõustamine on riiklik teenus, selle mainet ei tohi kahjustada mittetunnustatud teenustega