Nõustamisteemad mida esindab täna Kogemusnõustajate Koda

kogemuskoda.anneli@gmail.com, 56 696 105

 • erinevad teemad võivad olla erinevate märksõnade all – näiteks onkoloogia ja vähk.
 • kindla teema nõustajaid ei ole igas piirkonnas. Mõne teema esindaja on ainult ühes piirkonnas
 • kõik väljaõppe saanud kogemusnõustajad ei pruugi alati tegevad olla
 • ehk Koda ei saa garanteerida, et siin välja toodud teemas igal ajahetkel keegi nõustamistööd teeb, kuid me teeme oma parima 🙂

OTSI KOGEMUSNÕUSTAJAT KNK REGISTRIST

Vaimne tervis

ADHD – hüperaktiivsus- ja tähelepanuhäire
ajukahjustus (PCI)
alkoholism
anoreksia
Aspergeri sündroom
autism
depressioon
enesetapusoov või enesetapukatsed endal või lähedasel, lähedase enesetapp
enesevigastamine
hooldamine (lähedaste)
hoolekandeteenused (IET, TE, kogukonnas elamine)
kehatajuhäired
keskendumishäire
narkomaania
paanikahäire
perenõustamine (haigusteadlikkus ja toimetulek)
psühhoos
psüühikahäirega pereliikme toetamine, hooldamine, kaotamine
skisoafektiivne häire
skisofreenia
suitsiid – lähedane, enda katse
sõltuvus – alkosõltuvus, narkosõltuvus, rahustisõltuvus, toitumishäire
söömishäire
söömishäired
sünnitusjärgne depressioon
tähelepanuhäire
ärevushäire

Füüsiline tervis

diabeet
hooldamine (lähedaste)
hoolekandeteenused (IET, TE, kogukonnas elamine)
hulgiskleroos
insult
jäseme kaotus
kilpnäärme haigused
krooniline valu
krooniline valu
krooniline väsimus
kunstlik viljastamine
kuulmispuue
kuulmispuue, kuulmislangus
kõnehäired
kõneravi
kõnetakistus
liigesehaigused
liikumispuue
liikumispuue
multiplex sclerosis
neeruhaigused ja siirdatud neerud
neerupuudulikkus
nägemisega seotud pikaajalise ja raske haigusega toimetulek
nägemispuue, vaegnägemine
nägemispuue
onkoloogilised haigused
organi asendus
organi kaotus
organite kaotus või asendamine
perenõustamine (haigusteadlikkus ja toimetulek)
pikaajalise füüsilise haigusega või puudega kaasnev psühholoogiline kriis
POTS – posturaalne ortostaatilise tahhükardia sündroom
raske füüsilise haigusega pereliikme toetamine, hooldamine, kaotamine
raskused rasestumisel, raseduste katkemised
sclerosis multiplex
seljaajusong
silma kaotus
silmatrauma
südamehaigused
veresoonkonna haigused
vähk

Kriisid

adopteerimine
alkoholism
elukutsevahetus või soov teada saad, mis on sinu jaoks sinu Elu Töö ja kuidas selleni jõuda
enneagne sünnitus
kaassõltuvus
kriminaalprobleemid
lahutus
lapse kaotamine
lein
läbipõlemine
läbipõlemine
narkomaania
noorte probleemid, sh tõrjutus, kiusamine, üksindus, ülekoormus, ülepinge, liiga kõrged ootused
nurisünnitus
pikaajaline kriis ehk raske, ahistav, kurnav periood elus
pikaajaline töötus
pikaajaline üksindus
probleemperes kasvamine
puudega vanemate peres kasvamine
püsistress
rahvuslik tõrjutus – sulandumisraskused
raseduse katkemine
rasked suhted
seksuaalne väärkohtlemine lapsepõlves, intsest
suured kaotused
tõrjutus – sh erivajaduse, ,,erilisuse” tõttu
töötus
vanglakogemus
vanglast vabanemisel kohanemine tavaeluga
vägivallakogemus

OTSI KOGEMUSNÕUSTAJAT KNK REGISTRIST

Siit leiad partnerite esindatavad teemad

Eesti Puuetega Inimeste Koda

 • erinevad maakonnad
 • erinevad puuded

kogemus@tallinnakoda.ee

Kogemuse Jõud

 • erinevad maakonnad
 • kriisid, lein, lapsevanemate toetamine
 • 10 erinevat teemat, vaata lingilt

kadi.tudre@gmail.com

Arengukeskus Avitus 

 • erinevad maakonnad
 • füüsiline ja vaimne tervis, elukriisid, lein peretöö, noored
 • 36 erinevat teemat, vaata lingilt

katrin@avitus.ee

Heaolu ja Taastumise Kool

 • erinevad maakonnad
 • vaimne tervis, peretöö

riina.jarvetammiste@mail.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia – ja hematoloogia-kliinik
*  onkoloogilised haigused
*  erinevad vähiliigid

Merike.Varik@regionaalhaigla.ee

OTSI KOGEMUSNÕUSTAJAT KNK REGISTRIST

Sulge