OTSI KOGEMUSNÕUSTAJAT  REGISTRI OTSINGUSÜSTEEMIST

Siit leiad nõustamisteemade loetelu mida esindab täna Kogemusnõustajate Koda

 • teemad on jaotatud 3 suurde kategooriasse – 1. füüsiline tervis, 2. vaimne tervis, 3. elukriisid
 • erinevad teemad võivad olla erinevate märksõnade all – näiteks onkoloogia ja vähk
 • kindla teema nõustajaid ei ole igas piirkonnas
 • osad nõustajad teevad üle-Eestilist tööd veebi või telefoni vahendusel
 • kõik väljaõppe saanud kogemusnõustajad ei pruugi alati tegevad olla
 • Koda ei saa garanteerida, et siin välja toodud teemas igal ajahetkel keegi nõustamistööd teeb, võimalusel pakume alternatiivseid variante
 • Kogemusnõustamise teenus on üldjuhul tasuline. On ka erandeid – praktikandid, vabatahtlikku tööd tegevad nõustajad. Kuna Koda on kontaktide vahendaja, mitte teenuse müüja, siis puudub meil ülevaade teenusepakkujate hindadest ja tasuta teenuse pakkujatest. Enne nõustamise kokku leppimist küsige hinna kohta nõustajalt.

FÜÜSILINE TERVIS

AIDS
ainevahetushaigused
ajukahjustus
ajutrauma
autoimmuunhaigused
diabeet
Downi sündroom
hooldamine (lähedaste)
hoolekandeteenused (IET, TE, kogukonnas elamine)
hulgiskleroos
insult
jäseme kaotus
kilpnäärmehaigused
krooniline valu
krooniline väsimus
kunstlik viljastamine
kuulmispuue
kuulmispuue, kuulmislangus
kõnehäired
kõneravi
kõnetakistus
liigesehaigused
liikumispuue
liikumispuue
multiplex sclerosis
neeruhaigused ja siirdatud neerud
neerupuudulikkus
nägemisega seotud pikaajalise ja raske haigusega toimetulek
nägemispuue, vaegnägemine
nägemispuue
onkoloogilised haigused
organi asendus
organi kaotus
organite kaotus või asendamine
perenõustamine (haigusteadlikkus ja toimetulek)
pikaajalise füüsilise haigusega või puudega kaasnev psühholoogiline kriis
POTS – posturaalne ortostaatilise tahhükardia sündroom
raske füüsilise haigusega pereliikme toetamine, hooldamine, kaotamine
raskused rasestumisel, raseduste katkemised
sclerosis multiplex
seljaajusong
silma kaotus
silmatrauma
südamehaigused
veresoonkonna haigused
vähk
dieet
elu ratastoolis
erivajadusega inimesed
erivajadusega laps peres
halvatus
HIV
infarkt
jäseme puudumine
kopsuhaigused
kunstlik viljastamine
kurtus
kuulmislangus
migreen
neuroloogilised haigused
nägemislangus
perede nõustamine haigusteadlikkuses
pimedus
ravimisõltuvus
rehabilitatsioon
seljaajukahjustus
taastumine
vaegkuulmine
vaegnägemine

VAIMNE TERVIS

ADHD – hüperaktiivsus- ja tähelepanuhäire
ajukahjustus
alkoholism
anoreksia
Aspergeri sündroom
autism
depressioon
enesetapusoov või enesetapukatsed endal või lähedasel, lähedase enesetapp
enesevigastamine
hooldamine (lähedaste)
hoolekandeteenused (IET, TE, kogukonnas elamine)
kehatajuhäired
keskendumishäire
narkomaania
paanikahäire
perenõustamine (haigusteadlikkus ja toimetulek)
psühhoos
psüühikahäirega pereliikme toetamine, hooldamine, kaotamine
skisoafektiivne häire
skisofreenia
suitsiid – lähedane, enda katse
sõltuvus – alkosõltuvus, narkosõltuvus, rahustisõltuvus, toitumishäire
söömishäire
söömishäired
sünnitusjärgne depressioon
tähelepanuhäire
ärevushäire
Alzheimer
bipolaarne häire
dementsus
enese vigastamine
erivajadusega inimesed
erivajadusega laps peres
hariduslikud erivajadused – HEV
kriisiabi
ravimisõltuvus
rehabilitatsioon
seksuaalnõustamine
sotsiaalärevus
taastumine
traumajärgne stressihäire
õpiraskused
ülitundlikkus

ELUKRIISID

abort
adopteerimine
alkoholism
elukutsevahetus või soov teada saad, mis on sinu jaoks sinu Elu Töö ja kuidas selleni jõuda
enneaegne sünnitus
kaassõltuvus
kriminaalprobleemid
lahutus
lapse kaotamine
lein
läbipõlemine
narkomaania
noorte probleemid, sh tõrjutus, kiusamine, üksindus, ülekoormus, ülepinge, liiga kõrged ootused
nurisünnitus
pikaajaline kriis ehk raske, ahistav, kurnav periood elus
pikaajaline töötus
pikaajaline üksindus
probleemperes kasvamine
puudega vanemate peres kasvamine
püsistress
rahvuslik tõrjutus – sulandumisraskused
raseduse katkemine
rasked suhted
seksuaalne väärkohtlemine lapsepõlves, intsest
suured kaotused
tõrjutus – sh erivajaduse, “erilisuse” tõttu
töötus
vanglakogemus
vanglast vabanemisel kohanemine tavaeluga
vägivallakogemus
asenduskodust ellu astumine
asenduspered
enese väärtustamine
kaitseväelase karjäär
karjääris ümberorienteerumine (nt endised kaitseväelased, politseinikud, päästjad, juhid jne)
kodu kaotus
kodutus
koduvägivald
kriisiabi
kunstlik viljastamine
lähisuhtevägivald
madal enesehinnang
meeste identiteet
meeste karjääriprobleemid
meeste suhteprobleemid
muutuste tegemine
pagulus
seksuaalne orientatsioon
seksuaalsus
soovahetus
sotsiaalsete oskuste arendamine
suhtlemisoskuste arendamine
sõjaväelase karjäär
teismelised emad
terrorism
tulekahju
vanema kaotamine lapseeas (lein)
üksikvanemlus

OTSI KOGEMUSNÕUSTAJAT  REGISTRI OTSINGUSÜSTEEMIST

Siit leiad Koja partnerite esindatavad teemad

Eesti Puuetega Inimeste Koda

 • erinevad maakonnad
 • erinevad puuded

kogemus@tallinnakoda.ee

Kogemuse Jõud

 • erinevad maakonnad
 • kriisid, lein, lapsevanemate toetamine
 • 10 erinevat teemat, vaata lingilt

kadi.tudre@gmail.com

Arengukeskus Avitus 

 • erinevad maakonnad
 • füüsiline ja vaimne tervis, elukriisid, lein, peretöö, noored
 • 36 erinevat teemat, vaata lingilt

katrin@avitus.ee

Heaolu ja Taastumise Kool

 • erinevad maakonnad
 • vaimne tervis, peretöö

riina.jarvetammiste@mail.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik

 • onkoloogilised haigused
 • erinevad vähiliigid

Merike.Varik@regionaalhaigla.ee

OTSI KOGEMUSNÕUSTAJAT KNK REGISTRIST