Kogemusnõustamise teenuse pakkumine 2019/2020

Küsitluste tulemused aitavad täiendada Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa andmebaase.
Aitäh kõigile osalejatele!

Kogemusnõustajate vastuste kokkuvõtte leiad SIIT

Teenust pakkuvate asutuste vastuste kokkuvõtte leiad SIIT

Sotsiaalkindlustusameti statistika 2020 leiad SIIT