12. detsembril oli taas võimalik teha kokkuvõte kogemusnõustamise hetkeseisust ning arutleda tulevikuvisioonide üle. Anti ülevaade teenuse pakkumisest, koolitustest ja 2019 aasta kogemusnõustajate ja teenuse pakkujate seas läbi viidud küsitluste tulemustest.

Kokkuvõtted leiab allolevatest ettekannetest.

Täname kõiki korraldajaid ja osalejaid!

 

KN Koda – Kogemusnõustamine Eestis 2019

TK – Ülevaate töötukassa kogemusnõustamisest

SKA – Kogemusnõustamine SKAs, koolitused