Kogemusnõustajate Koda osales Töötukassa kutsel  kogemusnõustamise koostööpartnerite seminaridel Tartus ja Tallinnas 16. ja 17. jaanuaril 2023.

Seminaridel jagati uut teadmist ja kogemust KN valdkonnas nii Töötukassa, KN Koja kui teenust pakkuvate kogemusnõustajate ja asutuste poolt. Koda esindasid:

*  Anneli Valdmann – “Supervisioon kogemusnõustamises”, ettekanne Tallinnas, “Kogemusnõustamise võimalused ja piirid”, ettekanne Tartus
*  Naatan Haamer – “Supervisioon kogemusnõustamises”, ettekanne Tartus
*  Livia Laas – “Kogemusnõustamise võimalused ja piirid”, ettekanne Tallinnas

Töötukassa poolelt andis ülevaate ja vastas küsimustele Janne Liik.

Muuhulgas jagati teadmisi ja mõtteid KN kutsestandardi ja kutse taotlemise teemadel – mida kutse endast kujutab ja kaasa toob, mis on protsessi hetkeseis, mida arvavad kutsest kogemusnõustajad.

Saate räägitust ja jagatust osa siia lisatud ettekannete vahendusel.

Kogemusnõustamine 2023 – Töötukassa tutvustus

TK_Kogemusnõustamine ja selle piirid_A. Valdmann_2023.01.pptx

KN ja selle piirid_LiviaLaas

Supervisioon kogemusnõustajatele_TK infopäev 2023.01_Anneli Valdmann