Koja poolne hindamine registrikannete, nõustaja töö kvaliteedi või tööeetikaga seotud probleemide puhul

Uus Kogemusnõustajate Koja hindamise süsteem, kui üks nõustajate tunnustamise osa, on valminud vajadusest hoida ja tõsta kvaliteeti kogemusnõustamise teenuse pakkumisel. 

Kogemusnõustajaks õppimise ja kogemusnõustaja töö eelduste aluseks on asjaolu, et kogemusnõustajad töötavad ka kriisis ja psüühikahäiretega inimestega.  Kogemusnõustaja peab suutma luua emotsionaalselt turvalise ruumi. Kogemusnõustaja ei tohi tahtlikult või tahtmata kahjustada klienti või ennast. Kogemusnõustaja vajab teenusele spetsiifilisi teadmisi ja oskuseid. Juhul, kui Koda ei saa olla kindel, et registris enda esindamist taotleva või registris oleva kogemusnõustaja puhul on need tingimused täidetud, jätab Koda endale õiguse tutvuda taotleja teadmiste, oskuste, isiksuseomaduste, hoiakute, taastumisprotsesside ja muude psühhosotsiaalsete ressurssidega. Selleks on loodud Koja poolse hindamise süsteem.

Koja tunnustamise tingimused ja standardid on välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassaga.

Huvi korral leiad täpsema kirjelduse siit lingilt