Kogemusnõustajate koostööseminar 2019 – ettekanded

12. detsembril oli taas võimalik teha kokkuvõte kogemusnõustamise hetkeseisust ning arutleda tulevikuvisioonide üle. Anti ülevaade teenuse pakkumisest, koolitustest ja 2019 aasta kogemusnõustajate ja teenuse pakkujate seas läbi viidud küsitluste tulemustest.…

Loe edasi Kogemusnõustajate koostööseminar 2019 – ettekanded