Augustis ja septembris alustab Tallinna Kogemusnõustajate Koolis 2 uut kogemusnõustajte baaskoolituse õppegruppi. Viimane Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel õppegrupp (teemad ja töölerakendumine piirangutega) ja laiema teemaderingi ning paindlikumate töölerakendumise võimalustega õppegrupp. Teises õppegrupis on võimalik kasutada Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti koolitustoetuseid, tasuda eraisikuna või ettevõttena. Tingimuste erinevused on lahti kirjutatud kooli kodulehel.

Tallinna Kogemusnõustajate Kool (haldab Loov Ruum) on pakkunud kogemusnõustajate õpet juba kümmekond aastat. Kõik koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitaja pikaajalise juhendatud väljaõppe. Kool on Kogemusnõustajate Koja usaldusväärne koolituspartner.

Kandideerimine on alanud! Kandideerimiseks on vajalik registreerumine, motivatsioonikirja saatmine ja eelintervjuul osalemine.

Huvi korral vaata lähemalt siit lingilt!