Kogemusnõustajate Kojal on uus juhatus, mille liikmed kinnitati 2024 märtsis.

Lisaks juhatuse koosseisu muutustele on oodata uuendusi töökorralduses, sh registrisse kandmise tingimustes, ning koja meeskonnas: peagi avaneb hulgaliselt võimalusi panustada valdkonna arengusse.

Soovid muutustes kaasa rääkida?
Anna endast märku, saada e-mail pealkirjaga “Töörühm” koordinaator@kogemuskoda.ee
ja hoiame sind kursis peagi alustavate töörühmade kohta.

Kogemusnõustajate Koda esindab oma liikmeid ja panustab kogemusnõustajate võrgustiku ja valdkonna arengusse.
Kogemusnõustajate Koja register koondab riiklikule nõuetele vastavaid kogemusnõustajast vabatahtlikke ja teenuse pakkujaid, et pöördumisel vahendada päringukohast infot.

NB, Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi. Juhis

Kogemusnõusajate Koja registrikanne on avalik teave ja kinnitus kogemusnõustaja nõuetekohasest õppe läbimisest. Registri nõustajatelt eeldatakse, et nad on oma nõustamistöös organiseeritud, kogemusnõustamistööks kohaste hoiakute ja isikuomadustega ning usaldusväärne koostööpartner. Registris olevatelt nõustajatelt eeldatakse hea nõustamistöö põhimõtete järgimist (sh. supervisioon, kovisioon) ja eetikakoodeksist kinni pidamist.

Kogemusnõustajate Koda vahendab ja reageerib kogemusnõustajate ja nõustavate tagasisidele eesmärgiga tunnustada silmapaistvaid nõustajaid ning koostööpartnereid ja parandada süsteemselt kogemusnõustamisteenuse kvaliteeti.