Kogemusnõustajate Koda annab teada, et Saaremaa Kogemusnõustajate Koda ei ole meie koostööpartner ega saanud volitusi esindada kogemusnõustajaid. Edastame teavituse, kuna meieni on jõudnud info, et Saaremaa Kogemusnõustajate Koja poole pöördutakse küsimustega, mis puudutavad kogemusnõustajate töö kvaliteeti, eetikat ja registrit. Kogemusnõustajate Koda ei ole sellist volitust kellelegi delegeerinud ja kõikides kogemusnõustajate tööd puudutavates küsimustes, sh. töö kvaliteet, eetika, register jms, saab endiselt pöörduda Kogemusnõustajate Koja poole aadressil kogemuskoda@kogemuskoda.ee.

Täpsem info Kogemusnõustamise Kojast Kojast – Kogemusnõustajate Koda (kogemuskoda.ee)