Tere

Alates märtsist võimaldab Eesti Töötukassa kasutada kogemusnõustamist sarnasel moel nagu täna saab koolitusi koolituskaardi alusel või tööalast rehabilitatsiooni kinnituskirja alusel. Klientidel tekib võimalus valida sobivaid kogemusnõustamise teenuse osutajaid kinnitatud partnerite nimekirjast. Seda teeme eesmärgiga suurendada valikuvõimalust ning teenuse kättesaadavust. Lisaks sellele jääb alles võimalus hankida teenust nendes piirkondades, kus ei ole kinnitatud partnereid.

Seoses nende muudatustega kutsume teid tulema töötukassa partneriks kogemusnõustamise teenuse osutamiseks. Käesoleva kirja lisast leiate koostöö avalduse vormi.

Avalduses tuleb märkida, millisele sihtrühmale soovite osutada teenust (st milliste probleemide puhul saate aidata), kus osutate teenust ning kes on teie asutuse kogemusnõustajad, kes hakkavad teenust osutama.

Teenuse osutamine toimub koostöö põhimõtete alusel (dokument on lisatud käesolevale kirjale). Eraldi lepinguid (nagu hangitava teenuse puhul) ei sõlmita ning teenust saavad osutada kõik asutused, mis on kantud töötukassa kogemusnõustamise partnerite nimekirja. Sarnasel moel osutatakse tänapäeval tööalast rehabilitatsiooni ja tööturukoolitusi koolituskaardi alusel. Koostöö periood ei ole piiritletud, st võib kesta niikaua, kui osapooled on sellest huvitatud. Koostöö põhimõtetes on kirjeldatud nõuded teenuse osutajatele ning teenuse rahastamise tingimused.

Nõustamisruumidele esitatavad nõuded:

  • Teenuse osutaja tagab nõustamise privaatses ja sobiliku sisustusega nõustamisruumis. Nõustamisruumis on vähemalt toolid kliendile ja nõustajale ning laud märkmete tegemiseks. Nõustamisruumil on välisvaatega aken, piisav valgustus ja õhutamisvõimalus. Nõustamisruum peab olema uksega suletav (ei tohi olla läbikäidav) ning kõrvaliste isikute viibimine nõustamisruumis on keelatud.
  • Kliendile peab pakkuma tasuta joogivett ning tagama tasuta kätepesu ja tualettruumi kasutamise võimalus.
  • Teenuse osutamise koht peab vastama töökeskkonnale esitatavatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
  • Teenuse osutaja peab tagama, et liikumispuudega kliendil on võimalik nõustamisteenusel osaleda.

NB! Töötukassa kontaktisiku, kliendi ja teenuse osutaja omavahelisel eelneval kokkuleppel võib nõustamine toimuda ka muus kohas.

Nõuded ruumidele on sisuliselt samad nagu töötukassa kogemusnõustamise hangetes. R

ehabilitatsiooniasutuste ruumid peavad vaikimisi vastama nendele nõuetele.

Nõustajatele esitatavad nõuded:

  • Kogemusnõustajad peavad olema registreeritud majandustegevuse registris kogemusnõustajana rehabilitatsioonimeeskonna liikmena või olema Kogemusnõustajate Koja poolt tunnustatud kogemusnõustaja ja kantud Kogemusnõustajate Koja registrisse.
  • Kogemusnõustajatel peab olema koostöö avalduse esitamise kuupäeval vähemalt 180-kalendripäevane töötamise kogemus viimase nelja aasta jooksul. Töökogemuse ajalise kattumise puhul arvestatakse kattuvaid kogemusi ühekordselt. Töökogemust kontrollib töötukassa vormikohase avalduse alusel. See töökogemus ei pea olema seotud nõustamistööga.

Need nõuded erinevad sellest lähenemist, mida kasutame hangete raames. Koos koostöö avaldusega ei pea esitama kogemusnõustajate tunnistusi, kuid nõustajad peavad olema registreeritud ühes v

õi teises registris.

Teenuse maht ühe kliendi kohta on sama, nagu hangete puhul, ehk 10 akadeemilist tundi. Vajadusel saame rahastada teenust suuremas mahus (selleks tuleb esitada põhjendatud taotlus). Tunnihind on maksimaalselt 40 EUR (koos käibemaksuga). Kui asutus ei ole käibemaksukohuslane, siis piirhind on ka 40 EUR. Iga teenuse osutaja otsustab ise, millist hinda ta pakub, kuid lagi on 40€/tund.

Kui teil tekib küsimusi koostöövõimaluste kohta, siis saatke kiri aadressile rehabilitatsioon@tootukassa.ee.

Palun edastage see kiri kõigile, kes soovivad osutada kogemusnõustamise teenust töötukassa klientidele!

Heade soovidega

Jevgeni Bugakin

töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond, peaspetsialist (töövõime toetamine)

614 8611

Jevgeni.Bugakin@tootukassa.ee

 

FAIL KN koostööpõhimõtted 13.02.2020

FAIL Avalduse vorm

Sulge