Avaldame lühikokkuvõtted 2022 küsitluste tulemustest. Küsitlusele vastasid 125 kogemusnõustajat ja 20 teenust pakkuva asutuse esindajad.

Avatud vastuseid me PDF formaadis kokkuvõttes kuvada ei saa (Google vormide puhul jääksid PDF-is jagades näha vaid esimesed vastused). Avatud vastuste tekste võetakse arvesse teenuse arendamisel ja edastatakse teenuse pakkumise suurpartneritele.

Kokkuvõtted leiad järgnevatelt linkidelt:

Kogemusnõustamise teenuse pakkumine 2022_Statistika

Kogemusnõustamise teenus 2022_Statistika_Teenust pakkuvad asutused