Kogemunõustajate Koda teeb koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja on kaasatud psüühikahäiretega inimeste huvikaitse töörühma loomise protsessi. Projekti eesmärk on võimestada ja koordineerida psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealast tegevust ning toetada vastava katusorganisatsiooni teket. Projekti laiem eesmärk on psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste õiguste kaitsmine ning huvide esindamine riiklikul tasandil.

Projekti tegevuste kohta leiab täiendavat infot: https://epikoda.ee/mida-me-teeme/huvikaitse/tegevused-ja-projektid/2020/psuuhikahairetega-inimesi-koondava-katusorganisatsiooni-loomise-koordineerimine

Projekti raames toimub 12.10.2021 e-mõttetalgu “Psüühikahäiretega inimesed tööturul- kuidas ületada takistusi?”

E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. E-mõttetalgu raames kaardistame võimalused, kuidas toetada tööandjaid ja jõustada psüühikahäiretega inimesi, et suurendada sihtgrupi kaasatust tööturul.

Täpsemalt: Kutse osalema 12. oktoobril e-mõttetalgul “Psüühikahäiretega inimesed tööturul- kuidas ületada takistusi?” | Eesti Puuetega Inimeste Koda (epikoda.ee)