Konverents sotsiaalala praktikutele, juhtidele, arendajatele ja taastujatele

TAASTUMISE TOETAMISE VÕIMALUSED”

21.–22. september 2021. aastal Tallinna Sokos Hotell Viru Konverentsikeskus

Selle aasta suurim sotsiaalala konverents!

Konverentsi peamine teema on personaalse ja sotsiaalse taastumise toetamine ühiskonnas. Inimesed, kes kogevad vaimse tervise raskusi või on sattunud haavatavasse olukorda, vajavad tuge, et liikuda edasi oma personaalse ja sotsiaalse taastumise teekonnal.

Eestis ja ka teistes riikides mõeldakse uute taastumist toetavate võimaluste arendamise peale pidevalt. Praeguseks on meil väärtuslikke teadmisi, praktikaid ja pilootprojekte. Nüüd on aeg tulla kokku kogukonnana ning jagada omavahel kogemus- ja teaduspõhiseid teadmisi nii Eesti kui rahvusvahelise kogemuse pinnalt. Konverentsil esinevad teiste seas Dirk den Hollander, Dagmar Narusson, Helen Cyrus, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Julie Repper, Katrin Tsuiman, Pille Liimel, Tom Heywegen ja paljud teised.

Konverents on kantud taastumise mõtteviisist. Konverentsile on oodatud nii vaimse tervise raskustest taastujad (taastujate lähedased, organisatsioonide ja kogukondade liikmed) kui praktikuid (sh sotsiaaltöötajad, vaimse tervise valdkonna spetsialiste, rehabilitatsiooni- ja erihoolekande teenuste osutajaid, juhtumikorraldajad).

Ootame sotsiaaltööd ja sotsiaalteadusi õppivaid noori, aga ka sotsiaalsete ettevõtete esindajaid, tööandjaid, tervishoiu ja sotsiaalteenuste osutajaid, kogukonnapõhiste teenuste arendajaid.

Konverentsi korraldavad: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing EPRÜ, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA), Eesti Töötukassa, CARe Eesti kogukond, Tartu Ülikool, ja Sotsiaalministeerium.

Osalustasu: Täishind 60 eurot ja soodushind (üliõpilane ja vaimse tervise taastuja) 30 eurot.

 Täpsem konverentsi kava ja registreerumine konverentsi kodulehel: www.taastumine.ee

 Taastumise konverentsi rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.