Tere,

Käesolev küsitlus on mõeldud kogemusnõustamise teenust pakkuvatele ja/või sisse ostvatele asutustele.

Soovime siinse küsitlusega täiendada statistikat, mida koguvad kogemusnõustamise teenuse pakkumise kohta Eesti töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet. Kogutud info annab Kogemusnõustajate Kojale ka väärtuslikku materjali, mis aitab tegeleda teenuse kvaliteedi arendamise ja hoidmisega.

Küsimused puudutavad viimast 12 kuud. Valdavalt valikvastustega küsimustiku täitmine võtab aega vaid mõne minuti. Palume täita ankeedi ka juhul, kui teie asutuses ei tööta (praegu) kogemusnõustajaid.

Küsimustiku leiab SIIT LINGILT

Küsitluse tulemused avaldame Kogemusnõustajate Koja kodulehel ja Fb-s. Kasutame neid järgmisel kogemusnõustamise konverentsil 2019 aasta lõpus, ees ootavatel infopäevadel ja teavitusüritustel.

Soovi korral saadame käesoleva ja nõustajate seas läbi viidud küsitluse tulemused teile meilile.

Kogemusnõustamise teemaga saab huvi korral lähemalt tutvuda Kogemusnõustajate Koja veebilehel www.kogemuskoda.ee

Ette tänades aja eest

Kogemusnõustajate Koda