Kogemusnõustajate väljaõppe riikliku õppekava täiendamine jõudis lõpule 10. juulil
Kogemusnõustajate väljaõppe täiendamise pikk 2-aastane protsess jõudis edukalt lõpule! 🙂

Aegavõtvas protsessis osalesid Koja õppekava töögrupi eksperdid, Sotsiaalministeeriumi töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Astangu KRK spetsialistid. Oma tagasiside andis Linnade ja Valdade Liit.

Uue õppekava leiad siit failist

Sulge