Eesti Töötukassa koostöös Kogemusnõustamise Koja ja Sotsiaalkindlustusametiga kutsub kogemusnõustajaid ja kogemusnõustamist pakkuvate asutuste esindajaid kogemusnõustamise koostööseminarile. Üritus toimub 12.12.2019 aadressil Viru väljak 3, Tallinn (Nordic Hotel Forum, saal Sirius).

Seminaril arutatakse kogemusnõustamise teenuse osutamise hetkeseisu ning tulevikuplaane. Samuti tutvustab töötukassa lihtsustatud võimalust teenuse tellimiseks alates aastast 2020.

Ajakava:
10.45-11.00 – Kogunemine, tervituskohv
11.00-11.15 – Avasõnad
11.15-12.15 – Ülevaade kogemusnõustamise teenuse osutamisest töötukassas, planeeritud muudatused teenuse osutamises 2020. aastal – Jevgeni Bugakin, Eesti Töötukassa
12.15-13.00 – Kogemusnõustamise uuringu tulemused: kogemusnõustajate ja teenust pakkuvate asutuste tagasiside – Anneli Valdmann, Kogemusnõustajate Koda
13.00-13.45 – Lõuna
13.45-14.15 – Arutelu „Kogemusnõustamise eesmärk ja sisu erinevate sotsiaal- ja tööturuteenuste raames“
14.15-14.45 – Arutelu kokkuvõtted
14.45-15.15 – Kogemusnõustajate teenuse kasutamine sotsiaalses rehabilitatsioonis. Koolitusvõimalused – Elin-Külliki Kruusmaa, Sotsiaalkindlustusamet
15.15-15.30 – Seminari lõpetamine

Registreerimiseks palume täita vorm – https://forms.gle/meDKzTEDsEJrnxTa8 – hiljemalt 04.12.2019. Kohtade arv on piiratud.

Jevgeni Bugakin
töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond, peaspetsialist (töövõime toetamine)
614 8611
Jevgeni.Bugakin@tootukassa.ee

Toetame töö ja töötaja leidmisel!