Siit leiad kogemusnõustamise infopäeva ettekanded 
10. oktoobril toimus teine kogemusnõustamise infopäev.
Ettekannete ja salvestusega saab tutvuda siin lehel

Sotsiaalministeerium – Sabina Trankmann , peaspetsialist
,,Sotsiaalministeeriumi vaatenurk kogemusnõustamises’’
/ainult salvestuses kuulatav, slaide ei olnud/

S​​otsiaalkindlustusamet – Airi Nõmm, rehabilitatsiooni nõunik
,, Kogemusnõustaja teenus rehabilitatsioonis 2016-2017“

Eesti Töötukassa – Anu Harjo, teenusejuht
  ,,Eesti Töötukassa uued teenused vähenenud töövõimega inimestele – Kogemusnõustamine”

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus – Leelo Ainsoo, arendusspetsialist
  ,,Astangu KRK panus ja väljakutsed kogemusnõustamise teenuse arendamises’’

Kogemusnõustajate Koda – Anneli Valdmann, Koja juhatuse liige
  ,,2017 Eesti kogemusnõustamise maastikul’’

Kogemuse Jõud – Kristi Peegel,  Kogemuse Jõu juhatuse liige
,,Peretöö ja lapsevanemate toetamine kogemusnõustamises’’

Sulge