Kuidas kogemusnõustajad saavad aidata nii, et aidatav ja aitaja on hoitud?

Kogemusnõustaja saab aidata  …  

·         olemasolemisega

·         ära kuulamisega

·         mõistmise ja toetamisega

·         praktilise infoga

·         oma loo jagamisega

·         oma praktiliste kogemuste ja läbiproovitud lahendustega

·         oma teadmistega

·         uute oskuste õpetamisega

·         vajadusel õigete inimeste juurde (arstid, nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne) edasi suunamisega ja nende töö täiendamisega

·         ühekordse konsultatsiooniga või läbi aastate taastuja või muutuja kõrval olemisega

·         jagades toetust ja teadmist mistahes paikades, kus selleks on vajadust – mitteformaalne töö

·         tehes tasustatud või vabatahtliku professionaalina tööd meeskondades – formaalne töö 

Kogemusnõustaja   … 

·         ei survesta

·         ei esine

·         ei arva, et tema isiklik kogemus või taastumisviis on ainus või kõige õigem

·         ei kasuta kliente oma vajaduste täitmiseks – nt vajadus tunnustuse, tähelepanu või läheduse järele

·         ei asenda teisi professionaale

·         ei võistle teiste professionaalidega ja ei sea end nendest kõrgemaks ega targemaks

Tööeetika 

Kogemusnõustaja seisab hea inimeste heaolu eest.

Kogemusnõustaja aitab kaasa kriisidest, probleemidest ja tervisekahjustustest taastumisel.

Kogemusnõustaja ei tee midagi, mis võiks aidatavat kahjustada.

Kogemusnõustaja lähtub oma tegevuses oma teadmiste ja oskuste piiridest.

Kogemusnõustaja ei loo ootusi, mida ta ei suuda täita.

Kogemusnõustaja ei soodusta pettekujutluste, illusioonide, väärarvamuste teket ega levikut.

Kogemusnõustaja ei kasuta oma eriala- ja ametinimetust eraisikuna tegutsedes.

Kogemusnõustaja ei paku teeneid teenete vastu.

Kogemusnõustaja loob oma sõnade, tegude, olemuse ja välimusega turvalist ja usaldusväärset keskkonda.

Tööd tehes ei kahjusta kogemusnõustaja ei klienti ega iseennast, ehk

·         tagab aidatava privaatsuse ja (teda puudutava info) konfidentsiaalsuse

·         hoolitseb enda kui professionaali heaolu ja suutlikkuse eest

·         töötab oma hetkevõimekuse piirides

·         pöördub vajaduse korral professionaalse abi järele (supervisioon või eneseteraapia) ja/või katkestades ajutiselt tegevuse kogemusnõustamise vallas.

Iga kogemusnõustaja esindab kogemusnõustajate kogukonda ja kujundab selle head ja väärikat mainet.

”Kogemusnõustajate tööpõhimõtted ja eetikakoodeks”

Vastu võetud Kogemusnõustajate Koja asutamiskoosolekul 5. septembril 2017. aastal Tallinnas

Sulge