Kellele on koolitus mõeldud? – Varasemalt 117,5 akh kogemusnõustaja  baasõppe läbinud vaegkuuljatest kogemusnõustajad, kes töötavad või soovivad asuda kogemusnõustajana tööle rehabilitatsioonimeeskondades või teistes avaliku sektori asutustes.  Koolitus täiendab varasemat väiksemas mahus väljaõpet praktiliste nõustamistehnikate ja täiendava teooriaga.  Tehnikate õppimine toimub kogemusõppe vormis. Õppetöö toimub psühhoharidusli

ku grupitöö vormis.    Samuti sobib koolitus neile, kes on on läbinud nõustamisõppeid enne riikliku õppekava kehtestamist ja on taode

lnud eritingimustel tunnustamist ja registrisse kandmist ning sooviksid nüüd enda teadmisi kogemusnõustajatööks täiendada või värskendada.   
Koolitajad on nõustamisvaldkonna praktikud ja õppetöö toimub suures osas praktiliste läbiharjutamiste võtmes.

 

 

Koolitus on tasuta. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond Sotsiaalkindlustusameti vahendusel.

Info ja registreerimine SIIN LINGIL