25.03.2021 edastas Kogemusnõustajate Koja juhatus alljärgneva pöördumise Sotsiaalkaitseministrile, Pr Signe Riisalole.

Olete ellu kutsunud väga suurepärase algatuse, hädaolukorra vaimse tervise staabi ja olete suunanud sellesse valdkonda lisaraha. Kogemusnõustajate Koda toetab Teie ideed igati ja pakub oma abi vaimse tervise kriisi ületamisel.

Anname oma kirjaga Teile teada, et Kogemusnõustajate Koda on valmis panustama oma ressurssi ja kaasa mõtlema vaimse tervise staabi töös. Kogemusnõustajate Koda  saab pakkuda Teile  usaldusväärseid spetsialiste, kes on valmis abistama erinevaid sihtrühmi kogemus- ning kriisipõhiselt.

Kogemusnõustamine ehk üks – ühele mentorlus on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge. Kogemusnõustajad on kogenud ise kunagi ärevust, depressiooni või suitsiidimõtteid ning keerulistest kriisidest väljunud oma kogemusega, mille põhjal toimub kliendi nõustamine ja toetamine.

Kogemusnõustajate Koda on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on edendada avalikes huvides kogemusnõustamise valdkonda. Koda loodi 2017. aastal ja koja juurde moodustati hiljem kogemusnõustajate register. Registrisse kantakse kogemusnõustamise väljaõppe läbinud ja töös järjepidevalt juhendatud kogemusnõustajad. Hetkel kuulub registrisse 264 kogemusnõustajat, kes pakuvad teenust erinevatele sihtrühmadele ja koormusega. Kogemusnõustajate register loodi teenuse kvaliteedi ja usalduse tagamiseks ning eelkõige olid sellest huvitatud Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet, kellega ka hetkel on hea koostöö. Registri on leitav aadressilt: https://www.kogemuskoda.ee/register/

Meie partenrid on Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeeriumi tervise- ja tööhõive ja hoolekande osakonnad, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Sotsiaalministeeriumi tervise- ja tööhõive ja hoolekande osakonnad, Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatiivravi üksus, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituut, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon, Eesti Vähiliit Põhja Eesti Vähihaigete Ühendus. Koja liikmed  on Eesti Puuetega Inimeste Koda, Arengukeskus Avitus,  Kogemuse Jõud, Heaolu ja Taastumise Kool, Loov Ruum Koolitused OÜ, Leoski Koolitused, Steren OÜ ja toetajaliige Hingerahu MTÜ.

Lähtudes eeltoodust pakub Kogemusnõustajate Koda Teile lisaressurssi, keda saab kaasata nõustajatena kriistöös.

Lugupidamisega
Kogemusnõustajate Koja juhatus