Jagame koostööpartneri blogipostitust:

http://sulattamo.blogspot.com/?m=1

Taiteen Sulattamo on Soome mittetulundusühing, mis tegeleb vaimse tervise edendamisega kunstide kaudu. Ühing pakub mitmesuguseid kunsti- ja loomingupõhiseid ühistegevusi ning kogemusnõustamist.

Taiteen Sulattamo ja Kogemusnõustajate Koda alustasid koostööd 2021. a septembris. 08.09 käisid värsketel koostööpartneritel Soomes külas koja juhatuse liikmed Kairit Lindmäe ja Urme Puntso. Kohtumist kajastati ka Taiteen Sulattamo blogis (http://sulattamo.blogspot.com/?m=1), allpool artikli eestikeelne tõlge.

Kogemusnõustajate piiriülene koostöö, kogemuste ja teadmiste vahetus

Taiteen Sulattamo on juba pikka aega teinud piiriülest koostööd oma ala asjatundjatega üle Euroopa. Nende hulgas on nii Kesk -Euroopa kui ka Balti riikide, esmajoones Eesti isikuid ja organisatsioone.

Koroonapandeemia seiskas suure hulga ühiseid ettevõtmisi ja pani pausile rahvusvahelise koostöö plaanid. Sellele vaatamata on Taiteen Sulattamo alustanud koostööd Eesti Kogemusnõustajate Kojaga. Ühise arendusprojekti ettevalmistused on alanud, eesmärgiga alustada 2022. aastal pikemaajalist projektikoostööd.

Eestil ja Soomel on mõlemal pool lahte oskusteavet, mille jagamine on tähtis ja kasulik. Meil on üksteiselt palju õppida, eriti tegevusmudelite ühisel väljatöötamisel ja ekspertkogemuste vahetamisel.

Eestis on kogemusnõustamise valdkond kiiresti arenenud. Kutsetegevuse ja väljaõppe tase on kvaliteetne ja tulevikku suunatud. Piiriülese arendusprojekti käigus saame jagada omavahel häid praktikaid, tegevusmudeleid ja oskusteavet. Projekti üks oluline töölõik on ka uurimisandmete kogumine ja analüüs.

Taiteen Sulattamos usutakse kogemuspõhise koostegevuse ühisesse arendamisse, koos õppimisse ja uute väärtuste loomisesse. Meie jaoks on huvitav töötada välja uusi tegevusmudeleid ja arendada kogemuspõhiseid tegelusi tulevikus ka rahvusvaheliselt.

Praegu on kogemusekspertide tegevus ja selle tugevdamine ülimalt tähtis. Vaimse tervise probleemidega elavate inimeste toetamine ja sellealased ühised jõupingutused mängivad sotsiaalses taastumises olulist rolli. Kvaliteetne, tugev ja asjatundlik kogemustöö suudab parimal viisil reageerida ühiskonna vajadustele ja mõjutada kriisiolukorrast väljatuleku protsessi.

Inimkannatused ja kriisid on ülemaailmsed ega tunne riigipiire. Seetõttu on just praegu õige aeg panustada rahvusvahelisse arendustöösse kogemusliku töö valdkonnas.

Korraldasime Taiteen Sulattamos ühise arenduspäeva koos Eesti kogemusnõustajate esindajate Kairit Lindmäe ja Urme Puntsoga. Päeva jooksul tekkis mitmeid uusi ideid – hea näitena võiks tuua majanduslikust vaatepunktist lähtuva kogemusnõustajate koostöö tervishoiustruktuuridega ning selle käigus pakutava eksperttöö ja -teadmised.

Milliseid positiivseid lahendusi võiksid majanduslikust seisukohast pakkuda ühiskonnale kogemusnõustajad? Kuidas saaks kasutada kogemusekspertide oskusteavet näiteks ravijärjekordades ootajate toetamiseks? Kuidas saaksid kogemuseksperdid oma teadmiste ja kogemustega paremini osaleda tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna struktuuride ja funktsioonide toetamises?

Ühe päeva jooksul suutsime välja töötada mitmeid arendusideid, mida edaspidi ühiselt arendama ja uurima asuda. Oleme rõõmsad ja tänulikud suurepärase koostööpartneriga alustatud arengukoostöö üle!

Meie ühine mõte on, et ükski asi ei saa kunagi täiesti valmis ning ka kvaliteetse kogemusliku töö ja asjatundlikkuse tagatiseks on pidev ning pikaajaline arendus- ja uurimistöö.

Projekti edenemise kohta avaldame informatsiooni ja materjale nii Taiteen Sulattamo kui ka Kogemusnõustajate Koja veebilehtedel.