Töötukassa korraldas üle-eestiline virtuaalse töö- ja karjäärimess, kus 30.04.2021 ühes töötoas tutvustati vähenenud töövõimega inimeste teenuseid. Kogemusnõustamise teenusest andis ülevaate Töötukassa peaspetsialist Janne Liik ja Kogemusnõustajate Kojast Luivi Kruusmäe.

Luivi Kruusmäe andis oma kogemuste põhjal ülevaate, kuidas klient jõuab kogemusnõustamise teenusele, millal on mõistlik valida kogemusnõustamise teenus ja kuidas saab kogemusnõustaja aidata. Luivi rääkis erinevaid lugusid, kuidas inimesed on kogemusnõustamise toel oma kriisides abi saanud.

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Aastast 2016 on kaasatud kogemusnõustamise teenus nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuse kui Töötukassa teenuste hulka.

Vaatamata selle on ikkagi veel inimeses hirm  ja teadmatus, kuidas saab kogemusnõustaja aidata. Lisaks on inimestel hirm rääkida enda tegelikke muresid, mis tekitavad valehäbi. Positiivne on see, et üha rohkem levib informatsioon antud teenusest ning inimeste teadlikkus tõuseb ja teenust julgetakse üha rohkem kasutada.

Kogemusnõustajate Koda ja Töötukassa teevad koostööd, et teavitada kogemusnõustamise teenuse võimalusi. Töötukassa kaudu teenust pakkuv kogemusnõustaja peab olema Kogemusnõustajate Koja tunnustatud kogemusnõustaja ja kantud Kogemusnõustajate Koja registrisse.