Kogemusnõustajate Koja juhatuse liige Kadri Sooberg-Aettik osales 20.04.21 Euroopa tööturuasutuste ja sidusrühmade konverentsil – PES Network stakeholder conference 2021 “Thepower of PES partnerships”.

PES Network stakeholder conference on iga-aastane suursündmus, mis toob kokku eri riikide tööturuorganisatsioonid, et jagada omavahel kogemusi, mis on Euroopa areneva tööturu jaoks olulised.

Sel aastal toimus konverents 20-22.04.2021 virtuaalselt. Konverentsi fookuses olid arutelud ja kogemuste jagamine, kuidas tööturuasutuste koostöö partnerorganisatsioonidega aitab tugevdada tööturgu ja pakkuda paremaid teenuseid.

Sirlis Sõmer-Kull Eesti Töötukassast ja Kadri Sooberg-Aettik Kogemusnõustajate Koja esindajana jagasid konverentsil kahe organisatsiooni koostöökogemust Eestis, seoses kogemusnõustamise teenuse pakkumise ja korraldamisega vähenenud töövõimega inimestele. Meil on hea meel, et sellest on kasvanud välja veelgi laiapõhjalisem koostöö ja partnerlus Töötukassaga kogemusnõustamise teenuse ja kvaliteedi arendamisel Eestis 😊

PES Network stakeholder conference 2021: the power of PES partnerships – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission (europa.eu)