Kogemusnõustajate Koda ja meie kogemusnõustajad osalevad haigekassa poolt rahatśtatavas Üle-Eestilises insuldipatsientide toetusprojektis. Kogemusnõustajd osalesid projekti mudelite väljatöötamise töötubades ja pakuvad kogemusnõustamise grupiteenust.

Projekti partneriteks on Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla,  Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla.

 

Lõik artiklist

,,Mis muutusi insuldiprojektiga kaasneb?
Need patsiendid, kes osalevad pilootprojektis, saavad endale koordinaatori, võimaluse täiendavateks lisategevusteks ning patsienti jälgitakse pikema perioodi vältel. Katsetame erinevaid lisateenuseid – videokonsultatsiooni, insuldiprogrammi, koduteenuseid, ravimsoostumuse ja kõne toetamise digilahendust. Lisaks piloodis osalevatele patsientidele on kõikide patsientide jaoks avatud vestlusringid ning kogemusnõustamise grupid. Patsientidega tegelesid ka varasemalt õendusabis tegevusjuhendajad ja -terapeudid.

Soovime tõsta koolituste abil insuldikäsitluse kvaliteeti ning erilist tähelepanu pöörame ka õendus- ja hooldustegevuse tõenduspõhisusele ning meeskonnatööle. …”

 

Siit lingilt leiab projekti ettevalmistusfaasis kokku pandud juhendmaterjali ,,Insuldipatsiendi raviteekonna parem korraldus”

 

Allikad:

www.kliinikum.ee/kliinikumis-saab-alguse-insuldipatsiendi-inimkeskne-raviteekond/

https://www.haigekassa.ee/uudised/insuldiprojekti-elluviimist-noustav-juhruhm-kogunes-esmakordselt

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/insuldi-juhtprojekt/arendusprojektid