31.01.2022 korraldas SoM (https://www.sm.ee/et ) vaimse tervise osakond kohtumise, kus osakonna töötajad tutvustasid esialgseid plaane ning kuulasid koostööpartnerite ja kaasamõtlejate ootuseid, mõtteid ja soovitusi.
Osakonnal on soov luua toimiv ühe ukse mudel, kus kliendiga tegelevad oma ala spetsialistid ja usaldusväärsed nõustajad. Otsuste tegemisel lähtub ministeerium erinevatest uuringutest ja vajadusel tehakse ka seadusemuudatusi. Kaasatakse erineva tasandi spetsialiste sh kogemusnõustajaid.