08.07.21 toimus Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Kogemusnõustajate Koja koostöökohtumine. Kohtumisel andis Töötukassa ülevaate enda poolt rahastatavast kogemusnõustamise teenusest ja kogemusnõustajate koolitusele suunamisest.  Töötukassa rääkis plaanist korraldada sügisel oma kogemusnõustamise teenuse partneritele seminar, mille täpsem ajakava ja teemad on täpsustamisel. Sotsiaalkindlustusamet andis ülevaate kogemusnõustajate koolituse järelevalvest ja sügisel planeeritavast koolitus/infotunnist kogemusnõustajate koolitajatele, et ühtlustada teenuse kvaliteeti.

Kogemusnõustajate Koda rääkis partneritele oma plaanidest. Peamiseks teemaks kujunes kogemusnõustajate registri olulisi, usaldusväärsus ja ajakohasus. Kogemusnõustajate Kojal on soov lähiajal korrastada kogemusnõustajate register, selleks soovitaks taotleda projektirahastust.

Kohtumise lõpus lepiti kokku, et jätkatakse sarnaseid koostööpartnerite kohtumisi.