Kogemusnõustajate töö põhimõtted ja eetikakoodeks

Tööeetika Kogemusnõustaja seisab hea inimeste heaolu eest. Kogemusnõustaja aitab kaasa kriisidest, probleemidest ja tervisekahjustustest taastumisel. Kogemusnõustaja ei tee midagi, mis võiks aidatavat kahjustada. Kogemusnõustaja lähtub oma tegevuses oma teadmiste ja oskuste piiridest. Kogemusnõustaja ei loo ootusi, mida ta ei suuda täita. Kogemusnõustaja ei soodusta pettekujutluste, illusioonide, väärarvamuste teket ega levikut. Kogemusnõustaja ei kasuta oma eriala- … Jätka Kogemusnõustajate töö põhimõtted ja eetikakoodeks lugemist