Koda on koht, mis ühendab Eesti kogemusnõustajaid.
Kogunemiskoht
Arutamiskoht
Heade mõtete levitamise koht
Hoitud olemise koht
Kasvamise koht
,,Vanemliku pilguga” koht

Koda on loodud selleks, et …
– inimesed saaksid kogemusnõustamisest kriiside ja probleemide lahendamisel ning taastumisprotsessides abi; inimesed teaksid, kasutaksid ja soovitaksid kogemusnõustamist.
– kogemusnõustajate väljaõpe Eestis annaks nii kogemusnõustajale, kliendile kui partnerile kindlustunde, et kogemusnõustaja töö on kvaliteetne
– kogemusnõustajad oleks hoitud, toetatud ja austatud
– riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja koostööpartneritel oleks ühiskondlike probleemide lahendamisel abiks koostöövalmis ja motiveeritud kogemusnõustajate võrgustik
– õigusaktid ja regulatsioonid aitaksid teha kogemusnõustamise tööd hästi ja kvaliteetselt
/Koja eesmärgid KNK põhikirjast/

Koja asutasid:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Arengukeskus Avitus
Kogemuse Jõud
Heaolu ja Taastumise Kool

Koja asutamist on heade mõtete, hea tahte ja finantsidega toetanud:
Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus
Eesti Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet
Tervisearengu Instituut