Kogemusnõustajate täienduskoolitus vaegkuuljatele – 64 akh

Kellele on koolitus mõeldud? - Varasemalt 117,5 akh kogemusnõustaja  baasõppe läbinud vaegkuuljatest kogemusnõustajad, kes töötavad või soovivad asuda kogemusnõustajana tööle rehabilitatsioonimeeskondades või teistes avaliku sektori asutustes.  Koolitus täiendab varasemat väiksemas…

Loe edasi

Kogemusnõustajate 2019 küsitluse kokkuvõte

Soovi korral leiad kokkuvõtte 2019 aasta küsitlusest SIIT FAILIST Kuna küsimustiku põhi ei lasknud eemaldada ,,Muu'' valikut, siis on mitmete küsimuste puhul tekkinud palju ,,mikrovalikuid'' st ühe vastaja täiendusi. See…

Loe edasi

Kogemusnõustajate koostööseminar 2019 – ettekanded

12. detsembril oli taas võimalik teha kokkuvõte kogemusnõustamise hetkeseisust ning arutleda tulevikuvisioonide üle. Anti ülevaade teenuse pakkumisest, koolitustest ja 2019 aasta kogemusnõustajate ja teenuse pakkujate seas läbi viidud küsitluste tulemustest.…

Loe edasi

Supervisioon – avatud teemad, 30.11.2019

Oled taas oodatud Koja poolt korraldatavasse grupisupervisiooni 30. novembril! Avatud teemade puhul on tööformaat ikka selline, et saate kõik tuua välja oma teema, loo või küsimuse, millega tahaksite päeva jooksul…

Loe edasi
Sulge