Kogemusnõustajate tunnustamine ja registrisse kandmine

Taotleja:

  1. tutvub veebiregistri tingimustega
  2. täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
  3. tutvub täiendavate hindamistingimustega ja tingimuste sobivusel esitab täiendava hindamise veebitaotluse siin lingil
  4. läbib hindamisprotsessi
  5. positiivse hindamisprotsessi tulemuse korral kantakse taotleja registrisse; nõuetele mittevastavuse korral registrisse ei kanta, antakse juhised nõuete täitmiseks

Kontakt ja lisainfo: koordinaator@kogemuskoda.ee, 56 602234, Reet Kermas

Tunnustamise protsessi töögrupi liikmed

Anu Tamm – personalispetsialist, endine Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja ja koolitusjuht, koolitaja
Anneli Valdmann – psühholoog, kogemusnõustajte superviisor, kogemusnõustajate koolitaja
Kairit Lindmäe – sotsiaaltöötaja, endine Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja, hoolekandeasutuse juhi töökogemus
Kaja Heinsalu – sõltuvusnõustaja, meedik
Katrin Hallik – pereterapeut, sõltuvusnõustaja
Külle Kadarik – pereterapeut, sotsiaaltöötaja, kogemusnõustajate praktika juhendaja
Külli Luuk – sotsiaaltöötaja, õppejõud
Külli Mäe – sotsiaaltöötaja, EPRÜ ja Heaolu ja Taastumiskooli juhatuse liige, rehabilitatsioonispetsialist
Liisa Paavel – kogemusnõustaja, mitmedimensioonilise pereteraapia terapeut
Moonika Laht – psühholoog, psühhoterapeut
Merle Rohtmets – kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Oljona Damaskina – psühholoog, nõustaja, koolitaja
Piret Peters – sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog, andragoog
Livia Laas – kogemus- ja kriisinõustaja, superviisor

Väljaspool Koda on standardite ja tunnustamise protsessi kaasatud Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna ja Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid. Vajadusel teised väliseksperdid.

Tunnustamise standardid ja tööprotsessid on välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega  ning nende kvaliteediüksuste tellimusel.