Koolitusele pääsemise eeldused:

1)     Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda KN töös kasutada.

2)     Piisav taastumistase.

3)     Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes.

4)     Psühhosotsiaalne küpsus.

5)     Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada.

6)     Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada.

7)     Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega.

8)     Valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös.

9)     Valmidus pakkuda teenust mh rehabilitatsioonimeeskondades.

10)   Vähemalt keskharidus.

 


Koolitusel osalejate valimise protsess:

1)     Registreerimine.

2)     Motivatsioonikirjade (sisaldab taastumiskogemuse lühikirjeldust ja põhjendust, miks soovitakse teha kogemusnõustaja tööd) läbitöötamine.

3)     Soovi korral võib esitada CV ja/või soovituskirjad.

4)     Eelintervjuud kandideerijatega grupis või individuaalselt. Eesmärgiks kaardistada kandidaatide psühhosotsiaalsed oskused, isiksuseomadused, motivatsioon ja taastumisaste. Viivad läbi KN baaskoolituse koolitajad. Soovi korral koos praktikajuhendajate või superviisoritega.

5)     Osalejate väljaõppesse valimine motivatsioonikirjade ja eelintervjuude alusel.

6)     Elimineeritakse:

·         puuduva või puuduliku taastumiskogemusega kandidaadid;

·         puudulike psühhosotsiaalsete oskustega kandidaadid (näiteks ründava, lugupidamatu või solvava suhtlusstiiliga isikud);

·         ebasobivate isiksuseomadustega kandidaadid (nt väga tugeva domineerimis- või silmapaistmisvajadusega isikud);

·         vähemotiveeritud kandidaadid.

7)     Soodustavate asjaoludena võib arvesse võtta:

·         sotsiaalvaldkonna akadeemilist haridust;

·         varasemat nõustamisoskuste õpet;

·         varasemat nõustamistöö kogemust.

·         varasemat kogemust/kokkupuudet kogemusnõustamise valdkonnas.

/Allikas: Kogemusnõusatmise õppekava määruse muutmise dokument 2017/