Pädevused 

olemasoleva õppekava (32 akh koolitust  + praktika) antavad pädevused

1)         Õigus ja oskus  teha kogemusnõustajana tööd teiste aitamistöö professionaalide kõrval (arstid, õed, nõustajad jne).

2)         Õigus viia iseseisvalt läbi 1–3-tunniseid praktilist infot sisaldavaid lühikonsultatsioone.

3)         Oskus ja õigus jagada oma taastumislugu kogemusloona.

4)         Teadmised konsultatsiooni ja taastumisloo jagamise eetiliseks läbiviimiseks.

5)         Kuulamise, informeerimise baasteadmised ja baasoskused.

Uue õppekava (80 akh koolitust + praktika) antavad pädevused al 01.01.2019. 

1)     Õigus iseseisvalt läbi viia KN alaseid konsultatsiooni-, nõustamise-, juhendamise- või psühhosotsiaalse toe protsesse.

2)     Teadmised tööprotsessi eetiliseks läbiviimiseks.

3)     Kuulamise, intervjueerimise, informeerimise, motiveerimise, peegeldamise ja jõustamise baasteadmised ja baasoskused.

4)     Pädevus töötada konsultandina – 1–3-kordsed informatiivsed kohtumised.

5)     Pädevus töötada vajadusel pikemate toetusprotsessidega (enam kui 3 kohtumiskorda).

6)     Pädevus suunata toetusprotsesse ja info jagamist gruppides.

7)     Oskus ja võime töötada pikemaajalistes toetusprotsessides ennast ja kliente kahjustamata.

8)     Oskus ära tunda ja hallata enda võimalikke kliendisuhet kahjustavaid tunde- või käitumismustreid – ärevus, ebakindlus, üleaitamine, ülevastutamine, kontrollivajadus, survestamine, eelarvamused, ärrituvus, põlgus, meeldimissoov jmt. Teadmine, kust küsida abi, kui sellised probleemid tekivad – supervisioon, kovisioon, enese-teraapia.

9)     Oskus ära tunda, taluda ja suunata kliendi võimalikke nõustamissuhet ja nõustamisprotsessi kahjustavaid tunde- või käitumismustreid – vihameelsus, klammerdumine, püsiv abitus, intensiivne lähedussuhte loomise soov jmt. Teadmine, kust küsida abi, kui sellised probleemid tekivad – supervisioon, kovisioon.

10) Pädevus teha võrgustikutööd – klient, lähedased, avaliku sektori asutused, teised kogemusnõustajad, teised KN organisatsioonid.

Täiendavad võimalused

Peale põhikoolituse läbimist on nõustajatel soovi korral võimalik süvendatult õppida valitud kompetentse näiteks kriisitöö, töö spetsiifiliste häirete või tervisekahjustuste teemadel jm.

Iga koolitusasutus kirjeldab KN täiendkoolituse moodulid ise – sisu, maht, pädevused jmt.

Täiendkoolitusi rahastatakse kas omafinantseeringuga, projektifondidest või muudest allikatest.

Täiendkoolitused üksi ei anna pädevust tegutseda kogemusnõustajana.

Piiratud pädevuse rakendamine

Piiratud pädevus:

pädevus viia konsultatsiooni-, nõustamis- või psühhosotsiaalse toe protsesse ajutiselt või püsivalt läbi üksnes koos teise spetsialistiga (arst, psühholoog, sotsiaaltöötaja, teine kogemusnõustaja, eripedagoog, tegevusjuhendaja) mitte iseseisvalt.

Piiratud pädevus võib olla vajalik progresseeruva või lainetava iseloomuga haiguste või terviseseisundite puhul.

Piiratud pädevuse rakendamise vajaduse võib otsustada:

1)     koolitusasutus KN baaskoolituse protsessi käigus

2)     organisatsioon, mille all kogemusnõustaja töötab

3)     kogemusnõustaja superviisor

Pädevuse säilitamine

KN pädevuse säilimise tagab regulaarne supervisioonides osalemine.

Baaskoolituse läbinud kogemusnõustajal on pädevuse säilitamiseks kohustus osaleda grupi ja/või individuaal-supervisioonides min 6 akh ja min 2 kohtumiskorda aastas.

Osalemine peab olema kirjalikult dokumenteeritud ja tõendatav.

Sulge