Täiendkoolitus “Loovmeetoditel töö viha ja süüga”

Mis?
Nõustaja enesereflektsiooni protsess loovmeetoditega. Oma viha- ja süütundega kontakti saamine, tunnetusliku muutuse loomine.

Kes läbi viib?
Anneli Valdmann, ANSE akrediteeringuga superviisor, ESCÜ liige

Koolitus on mõeldud ennekõike tegutsevate kogemusnõustajate täiendkoolitusena.

Koolituse läbiviimist toetab rahaliselt HMN vahenditest Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond.

Koolitaja:
Anneli Valdmann
Anneli on teinud sarnasel teemal kümneid koolitusi. Kogemusnõustajatele, töötukassa juhtumikorraldajatele, sotsiaaltöötajatele, aga ka äriorganisatsioonidele.

Ajad:
9.–10.11. kell 10–17
Kuna tegemist on tervikprotsessiga, siis ühe päeva kaupa osaleda ei saa.

Koht:
Tallinn, Koskla 16

Omaosalus:
60 € / 2 päeva
Ühe päeva kaupa osaleda ei saa.

Lisainfo:
kogemuskoda.anneli@gmail.com
5669 6105