Kogemusnõustajate Koda võtab vastu täis- ja toetajaliikmeid

Täisliikmeks saab olla organisatsioon
Toetajaliikmeks saab olla organisatsioon ja eraisik 

Koja liikmete tegevuse põhimõtted leiad siit lingilt

Mida annab Koja liikmeks olemine?

 • “võimaluse parandada maailma”
 • võimaluse rääkida kaasa Koja ja KN valdkonna kujundamisel, seda saab teha üldkogu ja juhatuse laiendatud koosolekutel, aga ka muul viisil osaledes /veeb, kirjatöö, …/
 • võimaluse edastada oma organisatsiooni infot Koja veebilehel liikmesorganisatsioonide all siin lingil
 • võimaluse osaleda Koja juhatuse koosseisu valimises ja kujundada Koja juhtimist
 • võimaluse kuuluda suuremasse kogemusnõustajate kogukonda

Kuidas saab astuda Koja liikmeks?

 • Tutvu Koja liikmete tegevuse eetiliste põhimõtete ja eetikakoodeksiga siin lingil
 • Veendu, et sul on kahe olemasoleva Koja liikme ja/või kahe Koja juhatuse liikme soovitus (lisatakse taotlusele)
  Täida liikmeks astumise avalduse vorm organisatsioonile või eraisikule, vormid leiab siit:
  veebiavaldus eraisikule
  veebiavaldus organisatsioonist toetajaliikmele
  veebiavaldus organisatsioonist täisliikmele

  Koja juhatus vaatab taotluse läbi 20 tööpäeva jooksul.
  Vajadusel küsitakse lisainfot kirjalikult või palutakse kohtumisaega.
  Uue liikme vastuvõtmiseks on vajalik min nelja juhatuse liikme nõusolek.
  Juhatus kinnitab liikmelisuse muudatused juhatuse koosolekul.
  Liikmeks kinnitamisest teavitatakse e-kirjaga.
  Aasta liikmemaksu tasumiseks saadetakse arve – 20 € organisatsiooni puhul, 10 € eraisiku puhul.

Lisainfo: anneli@kogemuskoda.ee, 5669 6105