Registreeri end kogemusnõustajate koolituste infolisti siin,
siis saad Koja koolituspartnerite poolt pakutavate kogemusnõustajate väljaõppe uute võimaluste ja õppegruppide kohta infot niipea, kui need välja kuulutatakse. Kõik need koolid ei paku jooksvalt õpet avatud gruppidele.

Koja koolituspartnerite puhul on kindel, et koolid ja koolitajad vastavad kõigile kvalifikatsiooni ja töökogemuse nõuetele ning järgivad, jälgivad ja õpetavad oma koolitustel ka kogemusnõustajate tööpõhimõtteid ning eetikareegleid; kontrollivad ka tegelikkuses kandideerijate/õppijate taastumise taset, hoiakuid ja psühhosotsiaalseid ressursse.

Koja koolituspartneriteks on: Astangu KRK, Eesti Psühhosostsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ), Heaolu ja Taastumise Kool, Kogemuse Jõud, Leoski Koolitused, Loov Ruum Koolitused, Saaremaa Puuetega inimeste Koda, Tallinna Vaimse Tervise keskus, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Avitus kuni 30.04.2019.

Teiste koolide puhul tuleb peale õppe lõpetamist kogemusnõustajate registrisse pääsemiseks läbida täiendav hindamine Koja ekspertide poolt. Kui ekspertide hinnang on positiivne, kantakse taotleja registrisse. Täiendava hindamise kohta leiab lisainfo siit lingilt. 


 

Koja koolituspartnerid on alustanud registreerimisi 2021. a kogemusnõustajate baaskoolitustele

Usaldusväärsed koolitajad, usaldusväärsed koolid.
Enam kui 10-aastane töökogemust selles valdkonnas.
Kuna tegemist on suure vastutustundega ja nõudlike koolidega, tagab nende koolide lõputunnistus ilma lisahindamisteta koha kogemusnõustajate registris.
Koolitajad teavad, mida kujutab endast kogemusnõustamise valdkond, mis on selle ressursid, piirid ja ohukohad. Kandideerijaid ja õppijaid hinnatakse tõsiselt, hoole ja armastusega. Õppimine toimub sügavalt puudutava ja sisemist küpsemist võimaldava protsessõppe vormis, seepärast on nende koolide õppeperiood pikk. Teoreetilisi kiirkoolitusi ei tehta.
Koolitus Tallinnas
Koolitus Tallinnas
Koolitus Tartus