Taastumine on võimalik ja kaasatus on reaalsus.

Heaolu ja Taastumise Kool loob võimalusi täiskasvanute täiendushariduseks ja rehabilitatsiooniks recovery college põhimõtteid järgides. Recovery college ehk eesti keeles suupärasemalt taastumise kool on paik, kuhu ootame õppima ja jagama kogemust vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal.

Vaimse tervise probleemist taastujale pakub kool võimaluse olla õpetaja või õpilane. Toetume taastumise teed mööda astunud inimeste – kogemusnõustajate tarkusele. Kursused on loodud kogemusnõustajate kaasabil ning toimuvad koostöös kogemusnõustajate ja vaimse tervise valdkonna spetsialistidega.

Oma töös kasutame kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse CARe metoodikat. CARe on taastumisele, kohalolekule ja tugevustele keskenduv klienditöö metoodika.

Meie võtmepartnerid:

Kontakt:

Külli Mäe
5656 2403
kylli.mae@epry.ee

Katrin Päären
5551 1891
katrin@heakool.ee

Anna Toots
505 3907
annatoots@gmail.com

www.heakool.ee

Sulge