Taastumine on võimalik ja kaasatus on reaalsus.

Heaolu ja Taastumise Kool loob võimalusi täiskasvanute täiendushariduseks ja rehabilitatsiooniksrecovery college põhimõtteid järgides. Recovery college ehk eesti keeles suupärasemalt taastumise kool on paik, kuhu ootame õppima ja jagama kogemust vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal.

Vaimse tervise probleemist taastujale pakub kool võimaluse olla õpetaja või õpilane. Toetume taastumise teed mööda astunud inimeste – kogemusnõustajate tarkusele. Kursused on loodud kogemusnõustajate kaasabil ning toimuvad kogemusnõustajate ja vaimse tervise valdkonna spetsialistide koostöös.

Oma töös kasutame kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse CARe metoodikat. CARe on taastumisele, kohalolekule ja tugevustele keskenduv klienditöö metoodika.

Meie võtmepartnerid:

Kontakt

Külli Mäe
56 562 403
kylli.mae@epry.ee

Katrin Päären
55 511 891
katrin@heakool.ee

Anna Toots
50 53 907
annatoots@gmail.com

www.heakool.ee

Sulge