Alates 2017. aastast on kogemusnõustajatel võimalik saada soodsa hinnaga toetust grupisupervisioonides. 
Supervisioone toetab rahaliselt Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond Hasartmängumaksu fondi rahastusel.
  
Kes saab osaleda? 
Riiklikule standardile kohase väljaõppe ja vastava tunnistusega tegevkogemusnõustaja.
Kuidas saab osaleda?
Võid osaleda nii ühel, kui mitmel supervisioonipäeval. Kevadel alustatakse avatud gruppides. Sügisest alates jätkatakse tööd kinniste gruppidega – koos käib sama koosseis.

Praktiline info:

2018. sügisperiood – Tallinna avatud grupid:
K 26.09. – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
R .12 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
R–L 9.–10.11 – temaatiline supervisioon “Viha ja süü” – nõustaja enesereflektsiooni protsess loovmeetoditega – kordame teemat jätkuva huvi tõttu
R 7.12 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid

 

2018. kevadperiood – Tallinna avatud grupid:
23.02 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
23.03 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
20.04 – “Viha” – nõustaja enesereflektsiooni protsess loovmeetoditega
21.04 – “Süü” – nõustaja enesereflektsiooni protsess loovmeetoditega
18.05 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid

Koht: Avitus, Koskla 16 Tallinn
Omaosalus: 30 €/päev

Info:
Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee
5669 6105

2018. kevadperiood – Tartu grupp:
Täpsem info lisamisel

—————————————————————
2017. sügisperiood:

Jätkavad suletud grupid:
18.08. kell 12–18 – avatud teema
19.08. kell 12–18 – avatud teema
07.09. kell 12–18 – juhtumi analüüsid
08.09. kell 12–18 – juhtumi analüüsid
22.09. kell 12–18 – avatud teema
23.09. kell 12–18 – avatud teema
20.–21.10. kell 12–18 – töö haavatuse ja aitaja ohukohtadega, esimene grupp
27.–28.10. kell 12–18 – töö haavatuse ja aitaja ohukohtadega, teine grupp
17.11. kell 12–18 – juhtumi analüüsid
18.11. kell 12–18 – juhtumi analüüsid
01.12. kell 12–18 – avatud teema
02.12. kell 12–18 – avatud teema

Koht: Avitus, Tallinnas Koskla 16

Omaosalus: 30 €/päev

Info:
Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee
5669 6105

Mis on supervisoon loe siit

Huvi korral võta ühendust!

Tallinna grupisupervisioonid:
Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee
5669 6105

Tartu grupisupervisioonid:
Naatan Haamer
naatan.haamer@kliinikum.ee
552 5024

—————————————————————————
Soovin osaleda projektitoetusega grupisupervisioonidel
Koha grupis soovitud kuupäeval tagab registreerumine ja omaosaluse tasumine ettemaksuarve alusel.

[form]
Kui sa veel ei tea, mis kasu on supervisioonist, siis loe soovi korral siit