Alates 2017. aastast on kogemusnõustajatel võimalik saada soodsa hinnaga toetust grupisupervisioonides. 
Supervisioone toetab rahaliselt Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond Hasartmängumaksu fondi rahastusel.
  
Kes saab osaleda? 
Riiklikule standardile kohase väljaõppe ja vastava tunnistusega tegevkogemusnõustaja.
Kuidas saab osaleda? Võid osaleda nii ühel kui mitmel supervisioonipäeval. Kevadel alustatakse avatud gruppides. Sügisest alates jätkatakse tööd kinniste gruppidega – koos käib sama koosseis.

Praktiline info

2018 sügisperiood – Tallinna avatud grupid
K 26..09 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
R .12 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
R-L 09.11-10.11 – temaatiline supervisioon ,,Viha ja süü” – nõustaja enesereflektsiooni-protsess loovmeetoditega – kordame teemat jätkuva huvi tõttu
R 07.12 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid

 

2018 kevadperiood – Tallinna avatud grupid
23.02 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
23.03 – avatud teema, sh juhtumianalüüsid
20.04 – ,,Viha” – nõustaja enesereflektsiooni-protsess   loovmeetoditega
21.04 – ,,Süü” – nõustaja enesereflektsiooni-protsess  loovmeetoditega

18.05  – avatud teema, sh juhtumianalüüsid

Koht: Avitus, Koskla 16 Tallinn
Omaosalus: 30 €/päev
Info:

Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee
56 696 105

2018 kevadperiood – Tartu grupp
Täpsem info lisamisel

—————————————————————
2017 sügisperiood
Jätkavad suletud grupid
18.08 kell 12.00-18.00  – avatud teema
19.08 kell 12.00-18.00  – avatud teema
07.09 kell 12.00-18.00  – juhtumi analüüsid
08.09 kell 12.00-18.00  – juhtumi analüüsid
22.09 kell 12.00-18.00  – avatud teema
23.09 kell 12.00-18.00  – avatud teema
20.10 – 21.10 kell 12.00-18.00  – töö haavatuse ja aitaja ohukohtadega, esimene grupp
27.10 – 28.10 kell 12.00-18.00  – töö haavatuse ja aitaja ohukohtadega, teine grupp
17.11 kell 12.00-18.00  – juhtumi analüüsid
18.11 kell 12.00-18.00  – juhtumi analüüsid
01.12 kell 12.00-18.00  – avatud teema
02.12 kell 12.00-18.00  – avatud teema

Koht: Avitus, Koskla 16 Tallinn
Omaosalus: 30 €/päev
Info: 

Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee

56 696 105

Mis on supervisoon loe siit

Huvi korral võta ühendust!

Tallinna grupisupervisioonid
Anneli Valdmann

anneli@avitus.ee

56 696 105

Tartu grupisupervisioonid
Naatan Haamer
naatan.haamer@kliinikum.ee
552 5024

—————————————————————————
Soovin osaleda projektitoetusega grupisupervisioonidel
Koha grupis soovitud kuupäeval tagab registreerumine ja omaosaluse tasumine ettemaksuarve alusel.

[form]
Kui sa veel ei tea, mis kasu on supervsioonist, siis loe soovi korral siit