Kommenteeri

Koolitustoetuse taotlemise võimalused

Vaata, kas ka sina võiksid olla see, kel on võimalik taodelda koolitustel osalemiseks koolitustoetust
Kogemusnõustajate Koja üks tähtis roll on olla kogemusnõustajatega seotud info koguja ja vahendaja. Seekord anname teada, et teatud tingimustel on võimalik taodelda koolitustoetust Sotsiaalkindlustusametilt või töötukassalt. See võib olla väärtuslik info osalise töövõimega või puudega inimestele. Lähemalt vaadata tasub ka neil, kes kuuluvad tööelust väljalangemise või tööle saamise riskigruppi. 

Töötukassa toetus

Koolitsukaardi kasutamise tingimused
Koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui ...
oled töötav inimene (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses) ja
oled vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga ja
sulle on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

Töötukassa info koolituskaardiga osalemise kohta
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tooturukoolitus-koolituskaardiga
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Nõusoleku koolituskaardiga koolitustel osalmise ja tasumise kohta iga konkreetse inimese puhul, otsustab töötukassa. Selleks tuleb pöörduda töötukassa konsultantide poole. Või juhtumikorraldaja poole, kui teil on juba praegu oma juhtumikorraldaja.
Oluline on, et see koolitus aitaks kaasa teie tööelus püsimisele või sinna naasmisele. Kogemusnõustaja kutse puhul tähendab see kindlasti väikese koormusega tööd. Eeliseks võib olla ka see, kui teie tööandja näeb vajadust teie väljaõppeks just selles teemas. Kui see laiendaks teie töö tegemise võimalusi.


Sotsiaalkindlustusameti toetus

Tingimused:
Täienduskoolituse toetus on mõeldud: 
* Puudega isikule, kes töötab;
* Toetuse saamiseks tuleb esitadaavaldus + töötamise tõend nt leping
* Toetuse summaks on 613 eur kolme aasta jooksul.

Taotlus saata meiliaadressile Sotsiaalkindlustusameti e-maili aadressile  info@sotsiaalkindlustusamet.ee


Lisa kommentaar

Email again: