Kommenteeri

Aita kaasa kogemusnõustamise teemalise magitritöö valmimisele

Teema:  Kuidas kogemusnõustamine on raske ja sügava puudega lapse vanemaid mõjutanud
Olen Tallinna Ülikooli eripedagoogika- nõustaja eriala II kursuse üliõpilane ja kirjutan oma magistritööd, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas kogemusnõustamine on raske ja sügava puudega lapse vanemaid mõjutanud ja toetanud lapse kasvatamisel ning arendamisel. Olen ise kasvatanud sügava puudega last ajal, mil kogemusnõustamise teenusest Eestis veel ei räägitud ega pakutud. Mind huvitab, kuidas hindavad lapsevanemad formaalse kogemusnõustamise teenuse kasulikkust ja selle kättesaadavust.
Olen planeerinud infot koguda poolstruktueeritud intervjuude teel. Tulen intervjuuks lapsevanemale sobivasse kohta. Kohtumise pikkus ca 60 minutit. Säilitan töös vastaja anonüümsuse.

Minuga saab ühendust: ragne81@tlu.ee, tel 5599 8834 

Lisa kommentaar

Email again: